Januari

  • Användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden

    SGU har tagit fram ett användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden längs med Hallands, Skånes samt Blekinges kust. Hjälpen ges i form av filmade presentationer som visar vilken geologisk information och kunskap som finns tillgänglig i rapporter, kartor och kartverktyg, och hur den kan användas.

    31 januari 2022

  • Grundvattensituationen 2021

    Under 2021 varierade utvecklingen av grundvattensituationen i Sverige. Den snabbaste förändringen skedde i slutet av augusti då påfyllningen av grundvatten på många platser var mycket större än normalt för årstiden. Jämfört med för ett år sedan är nu nivåerna på många håll lägre i Svealand, medan de är jämförelsevis högre i stora delar av Götaland och Norrland.

    26 januari 2022

  • Kalkstensfyndigheten Brunflo har detaljavgränsats som riksintresse

    Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Brunflo i Östersunds kommun, Jämtland, för dess innehåll av kalksten.

    25 januari 2022

  • Uppdatering av läget för geologisk lagring av koldioxid (CCS) i Europa

    En ny stor sammanfattning av läget för koldioxidlagring i Europa har publicerats av det vetenskapliga forskningsnätverket CO2GeoNet, med bidrag från nationella experter.

    24 januari 2022

  • Nu beskrivs yrken inom bergmaterialbranschen i jobbguiden Geopraktisk

    Geopraktisk – SGU:s jobbguide för nyanlända, utökas med yrken inom bergmaterialbranschen. Guiden ger arbetssökande nyanlända lättbegriplig information om praktiska yrken i stenbrott.

    24 januari 2022

  • Metallpriser under 2021

    Under 2021 blev prisbilden rätt så skiftande för de olika metallslagen. Prisökningar på bas- och batterimetaller visade på en stark optimism bland metallproducenter och industri efter att stora delar av världen gått på sparlåga genom pandemin. I priserna går det också att avläsa omställningen till elfordon. I december stannade optimismen av något i spåren av den nya covid-19-varianten omikron.

    14 januari 2022

  • Rapport om grus, sand och krossberg för 2020

    Rekordstor ballastproduktion, 101 miljoner ton, och ytterligare minskad produktion av naturgrus. Det framgår i SGU:s sammanställning över 2020 års svenska produktion av ballast som nu finns i en ny rapport.

    4 januari 2022

  • Geofysiska flygdata 2021

    Idag, den 3:e januari, släpps data från 2021 års flyggeofysiska mätningar.

    3 januari 2022