Bergmaterialarbetare som talar med varandra.
24 januari 2022

Nu beskrivs yrken inom bergmaterialbranschen i jobbguiden Geopraktisk

Geopraktisk – SGU:s jobbguide för nyanlända, utökas med yrken inom bergmaterialbranschen. Guiden ger arbetssökande nyanlända lättbegriplig information om praktiska yrken i stenbrott.

Flera geovetenskapliga branscher är i behov av arbetskraft. Geopraktisk är en digital jobbguide för nyanlända som beskriver praktiska yrken inom dessa branscher. Guiden är utformad efter näringslivets kravspecifikationer och språket är anpassad för SFI. Syftet är att förbättra förutsättningarna för nyanlända att söka utbildning, praktik och jobb inom geovetenskapliga branscher.

Anläggningsmaskinförare ett framtidsyrke inom bergmaterialbranschen

Sedan tidigare finns avsnitt om yrken inom gruv- och borrbranschen i Geopraktisk. Efter dialog och samarbete med aktörer inom bergmaterialbranschen har SGU färdigställt ett avsnitt om yrken inom bergmaterialbranschen. I avsnittet om bergmaterial behandlas yrket anläggningsmaskinförare; ett samlingsnamn för arbete med maskiner som används i stenbrott.

Läs mer på webbsidan Geopraktisk

I videon nedan berättar verksmaskinisten Jenny Gustavsson om arbetet på Arlandakrossen.

Senast granskad 2022-01-24