24 januari 2022

Uppdatering av läget för geologisk lagring av koldioxid (CCS) i Europa

En ny stor sammanfattning av läget för koldioxidlagring i Europa har publicerats av det vetenskapliga forskningsnätverket CO2GeoNet, med bidrag från nationella experter.

För att nå Parisavtalet och begränsa den globala uppvärmningen krävs betydande utsläppsminskning där infångning och lagring av koldioxid har en avgörande roll. Mot den bakgrunden har CO2GeoNet publicerat en statusrapport av läget för geologisk lagring av koldioxid i Europa. Rapporten sätter fokus på ”hot spots” gällande forskning och tillämpning, kvarvarande hinder och växande praktisk erfarenhet för att på ett säkert sätt lagra koldioxid. 

Läget i 32 länder, inklusive Sverige, presenteras vad gäller följande frågor: nationell politik och klimatstrategier, nationell lagstiftning och regleringar, nationella lagringsmöjligheter inklusive potential och kapacitet, demonstrationsprojekt, pilot- och testprojekt för CCS, forskningsaktiviteter, drivkrafter för CCS, samt allmän kännedom och engagemang i CCS. CCS står för Carbon Capture and Storage.

SGU har tillsammans med Chalmers tekniska högskola bidragit med Sveriges del i rapporten.

Rapporten är på engelska och finns tillgänglig via CO2GeoNets webbplats.

 

 

Senast granskad 2022-01-24