Bild på grus

Upplagsmaterial i en bergtäkt vid Arlanda.

Foto: Mattias Göransson/SGU

4 januari 2022

Rapport om grus, sand och krossberg för 2020

Rekordstor ballastproduktion, 101 miljoner ton, och ytterligare minskad produktion av naturgrus. Det framgår i SGU:s sammanställning över 2020 års svenska produktion av ballast som nu finns i en ny rapport.

Några siffror från rapporten:

  • 101 miljoner ton ballast har levererats under 2020, en ökning med en miljon ton jämfört med 2019.
  • Naturgrusproduktionen är den lägsta någonsin med 7,8 miljoner ton, åtta procent av den totala ballastproduktionen. En minskning från 2019 med 0,8 miljoner ton.
  • Det totala antalet täkter minskar och är uppe i 1173. Både naturgrustäkterna och krossbergtäkterna minskar i antal. Naturgrustäkterna minskar med 17 till 232 täkter. Krossbergtäkterna minskar med 12 till 765 täkter (övriga är kombinerade berg/grus-täkter samt moräntäkter).
  • De tre län som producerar mest ballast är Västra Götaland (17 miljoner ton), Skåne (12 miljoner ton) och Stockholm (7 miljoner ton).
  • Ballastproduktionen ökade mest i Västernorrlands län (1,2 miljoner ton), medan produktionen minskade mest i Stockholms län (-1,7 miljoner ton).
  • Störst andel krossberg finns i Östergötlands län och Blekinge län (båda med 98 procent).

Förhandsinformation om statistiken publicerades tidigare i oktober 2021.

Läs rapporten ”Grus, sand och krossberg 2020” (pdf, öppnas i nytt fönster)

Senast granskad 2022-01-04