Grundvattenrör.

Foto: Kajsa Bovin, SGU

26 januari 2022

Grundvattensituationen 2021

Under 2021 varierade utvecklingen av grundvattensituationen i Sverige. Den snabbaste förändringen skedde i slutet av augusti då påfyllningen av grundvatten på många platser var mycket större än normalt för årstiden. Jämfört med för ett år sedan är nu nivåerna på många håll lägre i Svealand, medan de är jämförelsevis högre i stora delar av Götaland och Norrland.

Utvecklingen under 2021

Se utvecklingen av grundvattensituationen 2021 i bildspelet nedan.

I början av 2021 var grundvattennivåerna normala eller över de normala i stora delar av landet i både små och stora magasin. Undantag fanns främst i landets allra sydligaste små magasin och i sydöstra Sverige i de stora magasinen, där nivåerna på många håll till och med var mycket under de normala för årstiden.
De stora magasinen reagerar långsammare och där noterades i stället en viss förbättring av grundvattensituationen på grund av den föregående höstens vädersituation. I slutet av våren var grundvattenbildningen på många håll inte lika stor som normalt, vilket resulterade i grundvattennivåer under de normala för årstiden i stora delar av Svealand och Götaland i de små magasinen.

Under sommaren blev grundvattensituationen sämre i stora delar av Götaland och Norrland. I Svealand och de västligaste delarna av Götaland sjönk däremot grundvattennivåerna inte lika mycket som de brukar under sommaren, vilket ledde till att grundvattensituationen där var tämligen normal för årstiden i början av augusti.

Under augusti var grundvattenbildningen mycket större än normalt på många platser, vilket gjorde att nivåerna i många små grundvattenmagasin snabbt gick från under de normala till över de normala för årstiden. Detta var särskilt tydligt i Gävleborgs och Kalmar län.

Under hösten var det generellt en fortsatt bra påfyllning av grundvattnet i stora delar av Götaland och Norrland medan grundvattenbildningen inte var lika påtaglig i Svealand.

Grundvattensituation vecka 4 2022

historiska_nivåer24_jan_2022.jpg

Utvecklingen under 2021 har lett till den grundvattensituation som råder nu i slutet av januari 2022, där nivåerna i de små grundvattenmagasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av Svealand och Östergötlands län. I större delen av Norrland är nivåerna däremot över eller mycket över de normala, medan det i Götaland mestadels är normala nivåer.

Även i de stora grundvattenmagasinen är nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden i större delen av östra Svealand och nordöstra Götaland, medan nivåerna mestadels är normala eller över de normala i övriga delar av Svealand och Götaland. I stora delar av Norrland är nivåerna över eller mycket över de normala för årstiden.


Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin              Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Se tidigare kartor för grundvattennivåer

Senast granskad 2022-01-26