Flygplan för geofysik flygmätning. Foto.

Foto: Staffan Erlandsson

3 januari 2022

Geofysiska flygdata 2021

Idag, den 3:e januari, släpps data från 2021 års flyggeofysiska mätningar.

Data från de flygmätningar SGU genomförde under sommaren 2021 är nu tillgängliga.

Mätområdet omfattade i huvudsak Gävleborgs och Dalarnas län, med mindre delar även i Jämtlands och Västernorrlands län. Aktuella områden är markerade i kartbilden nedan. Totalt flögs drygt 35 000 linjekilometer.

Data från flygmätningarna innehåller information om

  • hur jordens naturliga magnetfält varierar över ytan
  • markkoncentrationer av de naturligt radioaktiva grundämnena kalium, uran och torium
  • markens elektriska ledningsförmåga.

Med flygmätningar kan stora ytor kartläggas på relativt kort tid, även i områden som är svåra eller omöjliga att nå från marken. Beroende på mätmetod kan de flyggeofysiska mätningarna visa egenskaper hos berggrunden och jordarterna från markytan ner till flera kilometers djup. Informationen som samlas in är ett viktigt underlag inom bland annat berggrundskartläggning, mineralprospektering och samhällsplanering.

Mätningarna är en del av de rikstäckande kartläggningar som SGU utfört sedan 1960-talet. De senaste åren har SGU:s flygmätningar fokuserat på mineralintressanta områden snarare än på helt nya områden. Detta för att komplettera tidigare undersökningar med riktningsoberoende elektromagnetiska data.

Kontakta SGU:s kundtjänst (kundservice@sgu.se) för att beställa data. De finns ännu inte med i SGU:s webbaserade kartvisare, men kommer att läggas till där under året.

Läs mer om SGU:s regionala flyggeofysiska mätningar och vad de kan användas till

Karta över område för geofysiska flygmätningar 2021.

Områden för de geofysiska flygmätningarna 2021 är markerade med svarta ramar i bilden.

 

Senast granskad 2022-01-03