Stranderosion vid Hilleshögs dalars naturreservat på Skånes västkust

Foto: Kärstin Malmberg-Persson. SGU.

31 januari 2022

Användarstöd vid bedömning av kust- och erosionsförhållanden

SGU har tagit fram ett användarstöd för bedömning av kust- och erosionsförhållanden längs med Hallands, Skånes samt Blekinges kust. Hjälpen ges i form av filmade presentationer som visar vilken geologisk information och kunskap som finns tillgänglig i rapporter, kartor och kartverktyg, och hur den kan användas.

Presentationerna ger en bättre förståelse för kust- och erosionsförhållanden och tar upp information om geologi, strandtyp, strand- och bottenmaterial, sedimentdynamik och sedimenttransport, vågexponering, åtgärder samt försörjning av geologiskt material till eventuella översvämnings- och erosionsskydd med mera.

Bakgrunden till användarstödet är att det finns en stor efterfrågan på information som rör hållbar kustzonsförvaltning och fysisk planering, både för dagens situation och inför högre havsnivåer i framtiden orsakade av klimatförändringar.

Undersökningar av kuststräckan från Varberg till Pukavik i västra Blekinge, visar att ca 45% av kusten riskerar en ökad erosion vid högre havsnivåer.

SGU har tagit fram användarstödet i samverkan med Statens geotekniska institut (SGI) och Lunds tekniska högskola (LTH). Arbetet är en del av Regional Kustsamverkan i Skåne/Halland.

Läs mer om Regional kustsamverkan

Klicka på videon för att ta del av presentationerna.

Senast granskad 2022-01-31