Stranderosion vid Hilleshögs dalars naturreservat på Skånes västkust

Foto: Kärstin Malmberg-Persson. SGU.

Regional samverkan om kust- och erosionsförhållanden

Regional kustsamverkan är ett samarbete för att motverka konsekvenserna av stigande havsnivåer som ökad kusterosion och översvämning.

Stigande havsnivåer på grund av klimatförändringar ökar risken för översvämningar och erosion vid kusten. Utmaningarna kopplade till erosion och översvämningar är störst i södra Sverige och väntas öka i framtiden. 

Regional kustsamverkan i Skåne och Halland startades 2018 för att arbeta med klimatrelaterade problem i kustområden. Den fungerar som en samverkansplattform för intressenter som arbetar med klimatanpassning, kustzons- och fysisk planering och som planerar åtgärder mot kusterosion och översvämning.

Regional kustsamverkan drivs av Länsstyrelserna i Skåne och Halland, Statens geotekniska Institut, SGU samt två kustkommuner.

Statligt och kommunalt samarbete

Staten har ett ansvar att samordna stranderosionsfrågor i Sverige och verka för minskade risker av erosion. Kommunerna har dock ansvaret för att sätta in åtgärder mot stranderosion. Genom forskning och kartläggning av kusten bistår myndigheter med användbara planeringsunderlag så att berörda kommuner kan arbeta proaktivt med klimatanpassning.

Användarstöd för kust- och erosionsförhållanden

Genom den regionala kustsamverkan har kommuner och andra intressenter önskat en handledning för bedömning av kust- och erosionsförhållanden. Av den anledningen har SGU tillsammans med SGI, LTH och Länsstyrelserna i Halland och Skåne tagit fram ett användarstöd baserad på befintliga kunskapsunderlag. 

Användarstödet är delvist finansierad av Myndighetsnätverket för klimatanpassning via SMHI och består av filmade presentationer med tillhörande PDF-dokument:

1. Inledning. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

2. Geologiska förhållanden. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

3. Stränders morfodynamik (på engelska). Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

4. Mätning av stranderosion (på engelska). Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

5. Modellering av vågklimat. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

6. Modellering av kustparallell transport. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

7. Information om SGI:s vågdataportal. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

8. Kust- och erosionsförhållanden. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

9. Materialförsörjning till klimatåtgärder. Öppna PDF (nytt fönster)
Länk till video på Youtube (nytt fönster)

Presentationerna är samlade i en spellista på Youtube

 

Senast granskad 2023-01-11