Februari

 • Ukrainakonflikten sätter fokus på importberoendet av kritiska råvaror

  Europa är till stor del beroende av import av råvaror som är kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Råvarorna kommer i många fall från länder som är inblandade i konflikter vilket gör tillgången mycket sårbar. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

  28 februari 2022

 • Uppdaterad byggnadsgeologisk information för Göteborg

  SGU har tagit fram en rapport över Göteborgsområdets geologi, som underlag till den byggnadsgeologiska kartan. Informationen riktar sig till aktörer inom bygg-, planerings-, och transport- och infrastruktursektorn.

  21 februari 2022

 • SGU:s klimatanpassningsarbete under 2021

  SGU bidrar på många sätt till att rusta samhället inför de utmaningar som en ökad uppvärmning medför, som mildare och blötare vintrar, stigande havsnivåer, perioder av torka och extremt väder. Det visar en genomgång av SGU:s arbete med klimatanpassning under 2021.

  17 februari 2022

 • Naturnära jobb leder till fler anställningar och utbildningstillfällen

  Över två tusen åtgärder i framför allt naturreservat har de anställda inom regeringsuppdraget Naturnära jobb gjort sedan starten. Var tredje medarbetare har gått vidare till utbildning eller anställning hos annan arbetsgivare.

  15 februari 2022

 • Ny portal för efterbehandling av sediment

  Nu lanseras portalen ”renasediment.se” – laddad med kunskap, fakta och verktyg för alla som är engagerade i arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sediment.

  14 februari 2022

 • Metallprisernas utveckling i januari

  I januari stabiliserades priserna på basmetaller. Några metaller vars priser stack iväg uppåt var aluminium, vars produktion påverkats av de höga elpriserna, och batterimetallerna litium och nickel, vars priser känner av den starka efterfrågan på elfordon.

  8 februari 2022

 • Geopark Indalsälven utsedd till svensk nationell geopark

  SGU har beslutat att utse Geopark Indalsälven i Ragunda till Svensk Geopark. I och med beslutet får Sveriges sin andra nationella geopark. Utnämningen är viktig för att öka intresset för områdets säregna geologi och för att stärka besöksnäringen.

  3 februari 2022

 • Samordnat underlag hjälper beslutsfattare att planera våtmarksprojekt

  Nu finns samlad information om våtmarker, både ur ett hydrologiskt och geologiskt perspektiv. Syftet med underlaget är att öka kunskapen om våtmarker och underlätta för dem som driver våtmarksprojekt att hitta nödvändig information för planering.

  2 februari 2022

 • SGU:s bidrag under 2021 för att utveckla Östersjöregionen

  SGU har under 2021 arbetat med ett stort antal projekt inom ramen för EU:s östersjöstrategi, som syftar till att rädda havsmiljön, att länka samman regionen och att öka välståndet.

  1 februari 2022