Bild som visar en gammal flodfåra.

Foto: Linda Wickström, SGU.

3 februari 2022

Geopark Indalsälven utsedd till svensk nationell geopark

SGU har beslutat att utse Geopark Indalsälven i Ragunda till Svensk Geopark. I och med beslutet får Sveriges sin andra nationella geopark. Utnämningen är viktig för att öka intresset för områdets säregna geologi och för att stärka besöksnäringen.

I Ragundaområdet finns bergarter och landskapsformer som visar på en komplex geologisk utveckling. Fältobservationer i området har lett till vetenskapliga genombrott i förståelsen av hur vissa magmatiska bergarter bildas men också hur den senaste inlandsisen smälte av i Norden. Landskapet är präglad både av geologiska processer och mänsklig markanvändning.

– Geopark Indalsälven har allt som krävs för att skapa intresse för geologi. Här finns spännande geologi som är väl synlig, och här finns också ett spektakulärt landskap format av dramatiska händelser i vår historia”, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

En geopark definieras som ”ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.”

Läs mer om Svensk Geopark på vår webbplats 

Senast granskad 2022-02-03