Stig i naturreservat utmed en klippa.

Styggforsen

Foto: Britt-Marie Ek, SGU

Svensk geopark

För att uppmuntra och skapa förutsättningar för geoparker i Sverige har SGU initierat begreppet Svensk geopark, en nationell geopark i Sverige.

Svensk geopark följer UNESCO:s definition av vad en geopark är och står för, och har en uppföljningsprocess som ska säkerställa geoparkens långsiktighet och kvalitet. Den stora skillnaden är att det geologiska arvet inte behöver vara av internationellt värde.

Svensk geopark kan ses som ett steg mot att bli en UNESCO global geopark eftersom den som söker till UNESCO måste vara en fungerande geopark när ansökan lämnas in. Att vara en Svensk geopark skapar möjligheter att bygga en stabil plattform inför en ansökan till UNESCO:s globala geoparker. Det skapar också förutsättningar för flera aktiva geoparker i Sverige. 

Flera projekt pågår i landet. År 2022 finns det två godkända nationella geoparker, Geopark Siljan och Geopark Indalsälven samt en Unesco global geopark, Platåbergens geopark.

Ansökan till Svensk geopark (pdf, nytt fönster)

Länk till processbeskrivning för Svensk geopark (pdf, nytt fönster).

Senast granskad 2022-04-13