Naturnära jobb.

Geostigen utanför Malå.

Foto: Hans Selbach.

15 februari 2022

Naturnära jobb leder till fler anställningar och utbildningstillfällen

Över två tusen åtgärder i framför allt naturreservat har de anställda inom regeringsuppdraget Naturnära jobb gjort sedan starten. Var tredje medarbetare har gått vidare till utbildning eller anställning hos annan arbetsgivare.

– Naturnära jobb är en satsning som har haft stor framgång i hela landet. Framför allt gäller det de personer som deltagit och som fått möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, säger Eva Wendelin, samordnare av uppdraget hos SGU.

Regeringsuppdraget Naturnära jobb har sedan starten i oktober 2020 utfört arbetsuppgifter över hela landet, som att röja vandringsleder och inventera grundvattenkällor. Totalt har det blivit 2 700 åtgärder, främst i naturreservat.

– Viktigt att komma ihåg här är att det handlar om arbetsuppgifter som annars inte blivit gjorda. Arbetsuppgifterna bidrar till exempel till att lyfta fram de geologiska naturvärdena på en mängd platser i landet och göra dessa mer tillgängliga för besökare, något som haft en mycket stor betydelse inte minst sedan pandemins utbrott då besökarna blivit betydligt fler, säger Eva Wendelin.

 

Statistik visar att regeringssatsningen lett till att 32 procent gått från Naturnära jobb till nya anställningar eller studier. Det är klart mer än vid andra liknande arbetsmarknadssatsningar. I dagsläget finns dock inga indikationer på att regeringsuppdraget kommer att fortsätta efter 2022. SGU och de andra deltagande myndigheterna, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna, förbereder därför för en nedstängning.

Delrapport-Omslag.jpg

– Vi hoppas fortfarande på att få fortsätta satsningen men i nuläget måste vi börja förbereda för en nedstängning i slutet av året. Det är tråkigt, särskilt när vi ser att regeringsuppdraget ger resultat och behovet är stort att få de naturnära jobben utförda. Vi ser därför gärna att Naturnära jobb permanentas och lyfter det till regeringen, säger Eva Wendelin.

Läs delrapporten för Naturnära jobb

Läs mer om Naturnära jobb

Se var jobben gjorts på Skogsstyrelsens visualiseringskarta (Skogsstyrelsens GIS-portal, nytt fönster)

Senast granskad 2022-02-15