Nickel och palladium.

Den kritiska råvaran palladium används exempelvis i bilkatalysatorer.

28 februari 2022

Ukrainakonflikten sätter fokus på importberoendet av kritiska råvaror

Europa är till stor del beroende av import av råvaror som är kritiska för vårt samhälle och för välfärden. Råvarorna kommer i många fall från länder som är inblandade i konflikter vilket gör tillgången mycket sårbar. Enligt EU måste produktionen i Europa öka.

På kartan nedan ser du den globala produktionen av olika kritiska råvaror. Från Ryssland kommer bland annat nickel, vanadin och platinagruppens metaller, som exempelvis palladium som används i bilkatalysatorer.

Behoven och efterfrågan på de kritiska råvarorna kommer av allt att döma att öka drastiskt framöver. De nya energiteknikerna inom solceller, elnät och biobränsle kommer att kräva stora mängder av till exempel sällsynta jordartsmetaller, kobolt och rutenium.

EU-kommissionen bedömer därför att en ökad gruvdrift i Europa är nödvändig. En europeisk gruvbrytning kan successivt säkerställa tillgångarna av vissa kritiska mineral och metaller och samtidigt begränsa beroendet av import. Inom Europas gränser finns en betydande mängd fyndigheter av kritiska råvaror, bland annat i Sverige. I Sverige har vi kända fyndigheter av bland annat grafit, kobolt, litium, vanadin, sällsynta jordartsmetaller och volfram. En nyligen publicerad rapport från Nordiska ministerrådet visar på denna stora potential för att utvinna kritiska metaller och mineral i Norden, men också behov av satsningar på nya undersökningar och forskning.

Läs mer om kritiska råvaror

Läs mer om rapporten The Nordic supply potential of critical metals and minerals for a Green Energy Transition

Senast granskad 2022-02-28