14 februari 2022

Ny portal för efterbehandling av sediment

Nu lanseras portalen ”renasediment.se” – laddad med kunskap, fakta och verktyg för alla som är engagerade i arbetet med att utreda och åtgärda förorenade sediment.

Renasediment.se erbjuder kunskap, fakta och verktyg till alla som arbetar med, eller är intresserade av, att åtgärda förorenade sediment. Utöver den kunskap och de verktyg som där publiceras så uppdateras sidan löpande med resultaten från regeringsuppdraget för ökad kunskap om förorenade sediment (RUFS), den pågående miljömålsrådsåtgärden, och andra nyheter på området.

– Portalen är en samlingspunkt för utveckling och ny kunskap inom utredning och efterbehandling av förorenade sediment. Genom portalen vill vi också uppmuntra alla som deltar i arbetet med sediment att bidra i den fortsatta utvecklingen på området. Så välkommen in på sidan och anslut till vårt nätverk, säger Klas Arnedal projektledare för RUFS på SGU.

”Renasediment.se” är en del av den nationella kunskapsplattform som tas fram inom regeringsuppdraget RUFS.

Portalen renaresediment.se

Gå till den nya portalen

Läs mer om regeringsuppdraget RUFS

Senast granskad 2022-02-14