Juli

 • Grundvattensituationen i juli

  Under juli månad har grundvattennivåerna i de små magasinen fortsatt att sjunka medan de är relativt oförändrade i de stora magasinen. Större delen av Götaland och Svealand har fortsatt nivåer under de normala för årstiden. Beräkningar tyder på att nivåerna i de små grundvattenmagasinen kommer att fortsätta sjunka men med olika kraft beroende på väderutveckling. Det finns risk för vattenbrist i ett flertal län, framför allt i Götaland och Svealand.

  26 juli 2022

 • Fortsatt hög malmproduktion och mer prospektering under 2021

  Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

  11 juli 2022

 • Nya föreskrifter för grundvattenförvaltning

  SGU vill ha synpunkter på nya föreskrifter för förvaltningen av grundvatten.

  5 juli 2022

 • Regeringsuppdrag om havsbaserad vindkraft

  Myndigheter ska peka ut områden för havsbaserad vindkraft som kan ge ytterligare 90 terawattimmar i årlig elproduktion.

  4 juli 2022

 • Ny beslutsordning för tillstånd att utforska kontinentalsockeln

  Den 1 juli 2022 träder en ändring av kontinentalsockelförordningen i kraft. Ändringen innebär att SGU nu blir beslutsfattande myndighet i ansökningsärenden som rör undersökning av kontinentalsockeln, med några få undantag.

  1 juli 2022