En man står i en gruva. Han bär varselkläder och hjälm och tittar på en läsplatta. Foto.

Automatisering i Kristinebergsgruvan.

Foto: Tomas Westermark/Boliden

11 juli 2022

Fortsatt hög malmproduktion och mer prospektering under 2021

Svensk malmproduktion nådde under 2021 en toppnotering 88,6 miljoner ton, något högre än 2020. Prospekteringsaktiviteterna i Sverige tog samtidigt fart och ökade med 27 procent. Det och mycket annat framgår av SGU:s senaste upplaga av Bergverksstatistik.

Av SGU:s statistik framgår att gruvbranschens sammanlagda omsättning ökade markant under 2021, till 69 miljarder kronor (exklusive smältverk). Metallpriserna steg över lag och malmproduktionen var 88,6 miljoner ton, det hittills högsta i Sverige. Prospekteringsaktiviteten var också rekordhög, där den största delen av prospekteringen gjordes kring befintlig gruvverksamhet.

Om Bergverksstatistik

Bergverksstatistik är en statistisk sammanställning över den svenska och globala gruv- och mineralnäringen som SGU kontinuerligt har givit ut sedan 1833.

Några siffror från Bergverksstatistik 2021:

 • Malmproduktionen i Sverige blev 2021 den högsta någonsin. Den steg med två procent till 88,6 miljoner ton.
 • Antalet verksamma metallgruvor i Sverige är fortsatt tolv.
 • Världens järnmalmsproduktion blev under 2021 2 444 miljoner ton, en ökning med drygt två procent jämfört med 2020.
 • Prospekteringsinsatserna i världen återhämtade sig under 2021 med en ökning på 35 procent jämfört med 2020.
 • Prospekteringsaktiviteten i Sverige 2021 var rekordhög. Den sammanlagda prospekteringskostnaden i Sverige var under 2021 1 230 miljoner kronor, jämfört med 970 miljoner kronor under 2020.
 • Antalet undersökningstillstånd ökade också, till 585 under 2021 jämfört med 550 i slutet av 2020.
 • Det totala antalet gällande bearbetningskoncessioner vid 2021 års utgång var 165. En ny bearbetningskoncession beviljades under 2021.
 • Priserna på guld och silver sjönk något under 2021, ett tecken på en stabilisering av världsläget under 2021.
 • Basmetallpriserna steg överlag med 20-50 procent, allra mest ökade priset på koppar, som efterfrågas starkt i elbilstillverkning.
 • Priset på batterimetallerna kobolt och litium steg kraftigt under 2021. Koboltpriset fördubblades medan litiumpriset fyrdubblades under 2021, ett tydligt tecken på att utbudet inte hänger med den starka efterfrågan.
 • Trenden med en minskande produktion av industrimineral bröts, och för 2021 noterades en produktion på 7,6 miljoner ton, en ökning på åtta procent jämfört med tidigare år.
 • Även inom naturstensindustrin ökade produktionstakten, med en årlig produktion på 216 000 ton, jämfört med 178 000 ton under året innan.

Läs Bergverksstatistik 2021 (nytt fönster)

Senast granskad 2022-07-11