Maskiner som åker i bergtäkt.

Bergmaterialmaskiner i en bergtäkt.

BERGMATERIAL

Bergmaterialbranschen ger dig möjlighet att jobba utomhus med maskiner, samtidigt som du ser till att samhället får de material det behöver för att kunna fortsätta växa.

Vi bygger allt mer i Sverige; hus, vägar och infrastruktur. Till alla dessa byggen använder vi varje år cirka 85 miljoner ton material som kommer från berggrunden. Sådana material kan till exempel vara:

  • Kvartssand som används till glas.
  • Krossat berg som fyllning, så kallad ballast.
  • Kalksten som används till cement.

Eftersom landets befolkning ökar och samhället utvecklas kommer det alltid att behövas personer som jobbar med bergmaterial.

 

Hur är det att jobba i bergmaterialbranschen?

I bergmaterialindustrin får du jobba utomhus i stenbrott. Jobben finns i hela Sverige. Det finns många jobb att välja på, eftersom branschen innehåller många jobb som samarbetar med varandra för att tillverka bergmaterialet. Det behövs framförallt lastmaskinförare, maskinister och reparatörer, men också kontorspersonal, säljare, laboranter, produktions- och miljöspecialister.

 

Det här hittar du i jobbguiderna

I jobbguiderna får du lära dig mer om vad jobbet är och hur du kan hitta jobb. Genom tester och övningar får du snabbt veta mer om vad jobbet innebär och om du passar för jobbet. Guiderna ger dig också information om jobbets villkor samt vilka utbildningar och möjligheter till praktik som finns.

 

Klicka på en jobbguide här nedanför för att komma igång!