FÖR DIG SOM ARBETAR SOM SFI-LÄRARE

SGU, Sveriges geologiska undersökning, har utarbetat ett material för SFI (C och D-nivå) om borrning och arbetsmarknaden för borrtekniker i Sverige. SGU vänder sig specifikt till nyanlända svenskar som studerar på SFI för att i förlängningen kunna rekrytera inom ett par växande branscher, borrbranschen och bergarbetarbranschen.

Som SFI-lärare kan du använda materialet för alla dina elever, som kan läsa lättare text på svenska. Materialet kan till exempel utgöra basen i ett tematiskt arbete om den svenska arbetsmarknaden, med utgångspunkt i borrbranschen. I materialet finns utförlig information om villkor och arbetsmiljö och kan, på så sätt, vara informativt på ett mer övergripande sätt mot alla branscher. SFI-eleverna kan med utgångspunkt i materialet få en bild av hur den svenska arbetsmarknaden hanterar frågor som arbetsmiljö, säkerhet, arbetstider och lön.

Materialet innehåller många färdiga lektioner, med texter, frågor och tips till eleverna. Texterna är skrivna på lättläst svenska, med korta meningar, mycket bilder och förklaringar av svåra ord.

Det finns också ljudfiler med inläsningar av alla övningssidorna.

Materialet är interaktivt uppbyggt med olika typer av frågor och tester som fungerar klargörande och ger repetition av centrala begrepp inom borrbranschen. SFI-eleven läser ett stycke, svarar på frågor och kan i slutet av materialet göra ett slutprov för att testa sina nyvunna kunskaper inom borrning.

SFI-eleven får i materialet klara instruktioner om hur man klickar sig igenom respektive del. I den första delen svarar eleven på frågor som ger vägledning om personen passar till jobbet som borrare. I den andra delen får eleven veta saker som arbetstider och lön. Den tredje delen utgörs av en presentation av olika borrtekniker, fakta om jord och bergarter. I den fjärde och avslutande delen ges information om olika alternativa utbildningsvägar.