Tillgänglighets­redogörelse för Geopraktisk

Sveriges geologiska undersökning står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här webbsidan beskriver hur Geopraktisk (https://www.sgu.se/geopraktisk/) uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem samt hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Geopraktisk som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss genom att använda kontaktformuläret på denna sida. Vi svarar normalt inom 24 timmar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

 • skicka e-post till kundservice@sgu.se
 • ring 018-17 90 00

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta dem och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (nytt fönster)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Oskäligt betungande anpassning

SGU åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Bristerna enligt tillgänglighetsstandarden WCAG upp till nivå AA gäller följande delar:

 • 1.1.1 (A) - Beskriv med text allt innehåll som inte är text
 • 1.2.2 (A) - Texta inspelad rörlig media (video, ljud, animationer…)
 • 1.2.3 (A) - Syntolka eller erbjud alternativ till videoinspelningar
 • 1.2.5 (AA) - Syntolka videoinspelningar
 • 1.4.1 (A) - Använd inte enbart färg för att förmedla information
 • 1.4.4 (AA) - Se till att text går att förstora utan problem
 • 1.4.5 (AA) - Använd text, inte bilder, för att visa text
 • 1.4.10 (AA) - Skapa en flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • 1.4.12 (AA) - Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • 1.4.13 (AA) - Popup-funktioner ska kunna hanteras och stängas av alla
 • 2.4.4 (A) - Skriv tydliga länkar
 • 2.4.6 (AA) - Skriv beskrivande rubriker och etiketter
 • 2.4.7 (AA) - Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
 • 2.5.3 (A) - Se till att text på knappar och kontroller överensstämmer med maskinläsbara etiketter
 • 3.3.1 (A) - Visa var ett fel uppstått och beskriv det tydligt
 • 3.3.2 (A) - Skapa tydliga och klickbara fältetiketter
 • 3.3.3 (AA) - Ge förslag på hur fel kan rättas till
 • 4.1.1 (A) - Se till att koden validerar
 • 4.1.2 (A) - Se till att skräddarsydda komponenter fungerar i hjälpmedel
 • 4.1.3 (AA) - Se till att hjälpmedel kan presentera meddelanden som inte är i fokus

Skäl för oskäligt betungande anpassning:

 • Geopraktisk riktar sig till en begränsad målgrupp.
 • Det behövs en relativt stor insats för att tillgänglighetsanpassa webbapplikationen i förhållande till dess omfattning.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen.
Senaste bedömningen gjordes den 2021-08-10.

 

Senast granskad 2021-05-17