På bilden syns en man med arbetskläder. Han har på sig hjälm med hörselskydd, varselklädsel samt handskar. Han håller i ett tjockt rör.

Borrtekniker på jobbet ©SGU

BORRNING

Borrbranschen är en växande bransch som behövs i hela Sverige. Här får du jobba utomhus med maskiner som borrar i marken för att leta efter till exempel vatten eller värme.

Vet du vad en byggnad, dricksvatten och guldsmycken har gemensamt? Alla börjar med borrning! Vid borrning använder man maskiner kallas borriggar för att undersöka marken. Genom att borra kan vi se flera saker, bland annat:

  • Om marken är stabil och går att bygga på.
  • Om det finns vatten i marken.
  • Om vi kan använda marken för att värma eller kyla våra hus.
  • Om det finns metaller i marken som vi kan gräva upp.

Hur är det att jobba i borrbranschen?

I Sverige bygger vi nya hus och ny infrastruktur hela tiden. Sverige behöver borrtekniker som lägger grunden till byggnader och broar för att göra dem stabila. Sverige är också ett ledande land inom geoenergi. En femtedel av alla svenska byggnader använder energi från berggrunden. Det finns också många privata hus som har vattenbrunnar för att få tillgång till vatten. I båda fallen behövs borrtekniker för att borra. 

 

Det här hittar du i jobbguiderna

I jobbguiderna får du lära dig mer om vad jobbet är och hur du kan hitta jobb. Genom tester och övningar får du snabbt veta mer om vad jobbet innebär och om du passar för jobbet. Guiderna ger dig också information om jobbets villkor samt vilka utbildningar och möjligheter till praktik som finns.

 

Klicka på jobbguiden här nedanför för att komma igång!