geopraktisk

OM GEOPRAKTISK

Geopraktisk vill skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för nyanlända och personer som varit arbetssökande under en längre tid. 

Ursprungligen finansierades Geopraktisk av Tillväxtverket inom ramen för utlysningen "utveckla modeller för att skapa enklare vägar till jobb" under 2017. Webbplatsen vidareutvecklades under 2018 och under 2020–2022 ingår Geopraktisk i Naturnära jobb, ett regeringsuppdrag för att skapa enklare vägar till jobb inom de gröna näringarna för personer som är nyetablerade i Sverige eller som varit utan arbete en längre tid. Satsningen är ett samarbete mellan SGU, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.