Foto på havsbotten, en fisk och en skylt med texten SGU.

Foto av grusig havsbotten på 25 meters djup. I fotot syns en skylt med texten SGU och en fisk av arten simpa (myoxocephalus scorpius), även kallad ulk i folklig mun.

Foto: SGU.

8 december 2022

Nya öppna data om Östersjön kan främja en hållbar blå ekonomi

Två områden i Sveriges största marina Natura 2000-område i Östersjön har kartlagts av SGU. Kartläggningen, som består av högupplösta kartor och modeller av havsbottnens egenskaper, tillstånd och livsmiljöer har nu släppts som öppen data. Datat kan bidra till att utveckla kunskapsbaserade verksamheter till havs, till exempel havsbaserad energi.

Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken är två grundare områden i Sveriges största marina Natura-2000 område, beläget söder om Gotland respektive öster om Öland. På dessa platser har SGU utfört en omfattande kartering av mer än 2000 kvadratkilometer havsbotten i samarbete med Havs- och vattenmyndigheten.

Eftersom det är en unik kartläggning som släpps avgiftsfritt som öppen data bedömer SGU att den har stor potential för vidare utveckling av verksamheter till havs, som till exempel havsbaserad energi.

– Att kunna publicera öppen information som på ett helt nytt sätt fångar Östersjöns unika livsmiljöer känns fantastiskt och helt i linje med FN:s havsdekad ”The Science we need for the Ocean we want”, säger Gustav Kågesten, statsgeolog vid SGU.

– Jag hoppas att såväl myndigheter som forskare, intresseorganisationer och allmänhet kan få nytta av detta och främja en kunskapsbaserad dialog om hur vi utvecklar en hållbar blå ekonomi.

Kartläggningarna innefattar högupplöst sjömätning över djup och substrat med en meters upplösning, i kombination med filmer och prover från havsbotten. SGU har även utvecklat modellerade kartor för substrat samt bottenhabitat i fem meters upplösning. Informationen används i dag för utveckling av bevarandeplanen för området samt havsplanering.

Ladda ner öppna data från Hoburgs bank och Norra Midsjöbanken.

Läs mer om kartläggningen vid Hoburgs Bank och Norra Midsjöbanken.

FAKTA

Förenta nationerna har utnämnt åren 2021–2030 till ett årtionde för havsforskning för hållbar utveckling. Årtiondet kallas FN:s havsdekad. Syftet är att stärka forskning och internationellt arbete för friskare hav och hållbar utveckling av hav och kuster.

Läs mer om FN:s havsdekad på FN:s officiella webbplats (nytt fönster). 

 

Senast granskad 2022-12-08