För att sgu.se ska fungera på ett bra sätt för dig använder vi kakor (cookies) på webbplatsen.

Läs mer om kakor.
Jag godkänner

Kristaller av magnesit.

Foto: Sailko (CC-BY-SA 3.0, Wikimedia Commons)

Magnesit

Magnesit används främst för att producera magnesiumoxid, ett eldfast material som är viktigt för industrin. Det ekonomiska värdet är stort, men EUs produktion är liten.

Magnesit är ett mineral som består av magnesiumkarbonat. Ur magnesit utvinns magnesiumoxid (MgO), ett material som har hög termisk resistans. Över 80 procent av den magnesit som bryts används därför till just eldfasta material. Små mängder används också i miljösammanhang, eftersom magnesiumoxid har en bra buffertkapacitet och är effektivt för att stabilisera lösligheten i tunga metaller. Exempel på andra användningsområden är som gödningsmedel i jordbruk och i kosttillskott. 

Fyndigheter och produktion

Fyndigheter av magnesit finns på många platser i världen. De främsta ligger i Österrike, Spanien, Slovakien, USA, Korea and Kina. Kina hade år 2010 den största produktionen av magnesit med 69 procent av marknaden. Efter kom Slovakien (sex procent) och Ryssland (sex procent). EU hade gemensamt omkring nio procent av världsproduktionen. Trots att EUs produktion har ökat under åren, är EU fortfarande primärt en importör av naturlig magnesit (baserat på uppgifter från 2012). Majoriteten av EUs import kommer från Turkiet.

Magnesiumoxid kan även utvinnas ur havsvatten genom olika processer. Detta görs bland annat på Irland.

I Sverige finns stora fyndigheter av dolomit, ett mineral som innehåller mycket magnesium och som kan användas för att framställa magnesiumoxid. Det finns även fyndigheter av olivin och talk, andra mineral som innehåller magnesium.

Att återvinna magnesit

Magnesit är svårt att återvinna, även om det går att återanvända en del av den magnesit som används i eldfasta material. I vissa fall, som inom jordbruket, går det i dagsläget inte alls att återanvända.

Skriv ut Dela med andra: Facebook LinkedIn