Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre. Silikatmineral, vilka innehåller kisel och syre, är den helt dominerande mineralgruppen i skorpan. Kvarts (kiseldioxid, SiO2) är den mest betydande källan till kisel. Extremt ren kvarts behövs dock för att framställa högren kisel. Kisel har en grå, lyster färg och är mycket starkt men skört, ungefär som glas.

Rent kisel är en halvledare som används i nästan alla transistorer, kretskort, processorer och solceller som tillverkas idag. Störst volym av all kisel som produceras går dock till kisellegeringar, där kisel ofta legeras tillsammans med aluminium. Dessa legeringar är mycket lätta men fortfarande hållfasta och kan därför användas på många olika sätt, bland annat i fordon.

Fyndigheter och produktion

Den största producenten av kisel är Kina med omkring 56 procent av världsmarknaden (2011). Andra stora producenter är Brasilien (elva procent), Norge (åtta procent), USA (åtta procent) och Frankrike (sex procent). Inom EU så finns en viss produktion, bland annat i Frankrike, Tyskland och Spanien. EU konsumerar över en halv miljon ton kisel varje år och är till mycket stor del en importör av ämnet.

I Sverige bryts ingen kvarts för kiselframställning idag. Det finns dock ett flertal kända fyndigheter av ren kvarts och kvartsit på flera platser i Sverige.