Mineral. Foto.

HREE-rika mineral.

Foto: Erik Jonsson/SGU

6 oktober 2022

Sök stöd till geovetenskaplig forskning

Sveriges geologiska undersökning (SGU) utlyser härmed medel för forskningsprojekt inom tillämpad forskning och riktad grundforskning inom det geovetenskapliga området med inriktning mot mineralresurser.

SGU stödjer geovetenskaplig tillämpad forskning och riktad grundforskning vid svenska universitet, högskolor, forskningsinstitut och myndigheter med forskningsuppdrag. Med detta vill vi utveckla och använda nya kunskaper och metoder inom geologin för att bättre kunna tillfredsställa samhällets behov och verka för en hållbar utveckling. SGU kan dela ut forskningsmedel om cirka sex miljoner kronor per år, varav ungefär hälften går till nya projekt. 

SGU har nu öppnat utlysningen för SGU:s forskningsstöd. Sista datum för ansökan är den 12 december 2022, utlysningen stänger klockan 14.00. 

I år fokuserar utlysningen på så kallade kritiska metaller och mineral, men inkluderar även de som idag inte är klassade som kritiska enligt EU-kommissionens kritiska lista, och som exempelvis har betydelse för teknikutveckling och energiförsörjning. 

Läs mer om utlysningen och hur du ansöker via länken nedan.

Läs mer om hur du söker stöd till geovetenskaplig forskning

Senast granskad 2022-10-06