Bild på gruva.

Övergiven järnmalmsgruva i Liberia.

21 oktober 2022

Nystart för SGU:s internationella utbyte om gruvor och miljö

Efter uppehåll under pandemin återupptar nu SGU det internationella samarbetet om gruvor och miljö. Tillsammans med Naturvårdsverket och Luleå tekniska universitet har utbildningsprogrammet ITP308 – Mine water and mine waste management kört igång igen med deltagare från fem länder i Afrika.

Vårt behov av metaller och mineral har aldrig varit större. Inom EU konsumerar vi ungefär en fjärdedel av världens råvaror, men producerar endast ett fåtal procent. Importberoendet från tredje land är stort, och metallerna som finns i våra telefoner, datorer och fordon kommer från hela världen. Gruvor producerar metaller som samhället behöver, men kan utgöra risker för miljön och människor som lever i närheten om de inte kan kontrolleras effektivt med lagstiftning och kunskap.

En betydande del av de råvaror vi använder prospekteras och produceras i Afrika där en hållbar produktion inte alltid uppnås. För att stärka kompetensen hos myndigheter som arbetar för en hållbar gruvnäring i låg- och medelinkomstländer med betydande eller växande gruvnäring, har SGU i samarbete med Luleå Tekniska Universitet och Naturvårdsverket lanserat ett internationellt utbildningsprogram om gruvor och miljö: ITP308 – Mine water and mine waste management. Programmet startade 2018 och finansieras av Sida. 2020 fick programmet tillfälligt ta en paus på grund av pandemin.

Nu har samarbetena återupptagits igen tillsammans med myndighetspersoner från Kenya, Tanzania, Zambia, Rwanda och Liberia. Deltagarna består i huvudsak av inspektörer, geologer och andra verksamma inom tillsyn och prövning av gruvverksamhet. Utbildningen sker numera mestadels online av både ekonomiska och miljömässiga skäl.

Under varje utbildningsomgång genomför deltagarna så kallade förändringsprojekt i sina hemländer. Dessa syftar till att förbättra system eller projekt inom respektive myndighet i de deltagande länderna. På längre sikt ska förändringarna leda till bättre beslut och styrning av gruvsektorn i landet och hjälpa till att stärka de globala hållbarhetsmålen. De projekt som hittills har färdigställts har handlat om bland annat vägledning för hantering av gruvavfall och miljöinspektion vid småskalig gruvdrift. Till sin hjälp har deltagarna mentorer från utbildningsprogrammet som är experter på hållbar gruvnäring. Varje omgång avslutas efter 10 månader med en regional konferens i något av de deltagande länderna där förändringsprojekten presenteras. Vid den regionala konferensen görs också studiebesök och gästföreläsningar av relevanta sakägare på plats.

Gruppbild-ITP-Hösten-2022.jpg

Deltagarna i årets kurs i Mine water and mine waste management.

I mars 2023 åker deltagare från den femte gruppen i utbildningsprogrammet till gruvstaden Kitwe i Zambia för att möta SGU:s ITP-grupp och diskutera hållbar gruvnäring och sina programprojekt.

Läs mer om de förändringsprojekt som hittills har presenterats av deltagarländerna

Läs mer om ITP-programmet

Läs mer om gruvor och miljö

Senast granskad 2022-10-21