Träd och väg. Höst. Foto.

Foto. Alexandru Manole/Pixabay

7 oktober 2022

Sanktioner mot Ryssland påverkar Sveriges geologiska undersöknings upphandlingar och avtal

Från och med den 9 april 2022 får ryska medborgare och företag inte längre delta i offentliga upphandlingar i EU. Tillsammans med dig som är leverantör till Sveriges geologiska undersökning (SGU) behöver myndigheten nu säkerställa att sanktionerna följs. Förbudet mot att ryska medborgare och företag inte får delta i en upphandling är en följd av en EU-förordning. Förordningen är en del av EU:s sanktioner mot Ryssland efter landets invasion av Ukraina.

Förbudet att tilldela kontrakt i upphandlingar gäller omedelbart från och med den 9 april 2022. Dessutom kommer det från och med den 11 oktober 2022 även att bli förbjudet att fullgöra kontrakt. Det betyder att offentliga upphandlande organisationer kommer att avbryta samarbetet med leverantörer om det i något led finns en otillåten koppling till Ryssland.

Enligt sanktionerna är det förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt med:

  • ryska medborgare eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland
  • juridiska personer, enheter eller organ som till mer än 50 procent direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i föregående punkt
  • fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i föregående punkter.

Även underleverantörer omfattas av sanktioner

Sanktionerna omfattar även underleverantörer om de står för mer än tio procent av kontraktets värde. Det gäller oavsett var i leverantörskedjan aktören befinner sig. Det kan exempelvis vara en aktör som omfattas av sanktionerna som ingår som under-underleverantör till det företag som är myndighetens avtalspart.

Vi behöver gemensamt säkerställa att sanktionerna följs. Ta kontakt med inköp- och upphandlingsfunktionen om du har ett avtal med myndigheten där ovan kopplingar finns för en dialog. Mejla till inkop@sgu.se eller ring 018-17 90 00. 

Upphandlingsmyndigheten förklarar mer kring syftet med sanktionerna och vad de innebär.

Nya sanktioner mot Ryssland påverkar offentlig upphandling (Upphandlingsmyndigheten, nytt fönster)

Du kan också läsa mer om vad som gäller för ditt företag på Kommerskollegiums webbplats.

Kommerskollegiums webbplats (Kommerskollegium, nytt fönster)

 

Senast granskad 2022-10-07