Vattenkälla. Foto.

Källa belägen i Haboskogen, Habo kommun.

Fotograf: Lars-Ove Lång/SGU

10 oktober 2022

Fördjupad utvärdering av miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet 2023

Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år. Syftet är att ge regeringen och myndigheter underlag till prioriteringar i arbetet med att uppnå miljömålen. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Naturvårdsverket är sammanhållande i arbetet med den fördjupade utvärderingen.

Rapporten ingår som en del i den fördjupade utvärdering inom miljömålsarbetet som genomförs vart fjärde år.  Syftet är att ge regeringen och myndigheter underlag till prioriteringar i arbetet med att uppnå miljömålen. SGU ansvarar för miljökvalitetsmålet Grundvatten av god kvalitet. Naturvårdsverket är sammanhållande i arbetet med den fördjupade utvärderingen.

I rapporten utvärderas det arbete som gjorts med miljökvalitetsmålet sedan den senaste fördjupade utvärderingen 2019. I rapporten bedöms också om beslutade styrmedel och de åtgärder som genomförts är tillräckliga för att uppnå miljökvalitetsmålet till målåret 2030. Rapporten avslutas med ett antal förslag som SGU bedömer är angelägna att genomföra för att öka takten i arbetet med att uppnå Grundvatten av god kvalitet.

Rapporten är författad av Lars-Ove Lång, Elin Norström, Lena Maxe och Carola Lindeberg.

Ladda ned rapporten Grundvatten av god kvalitet 2023.

 

Senast granskad 2022-10-10