Bild på nickelkulor.

Nickelkulor.

5 oktober 2022

Metallprisernas utveckling i september

September präglades till stor del av fallande metallpriser. Oron i världsekonomin på grund av inflation och räntehöjningar påverkade marknaden för flera olika metaller. Förnyad smittspridning av covid-19 med nedstängningar i Kina påverkade också den ekonomiska utvecklingen.

Basmetallerna koppar, zink, bly och aluminium påverkades starkt av inflationen och centralbankernas räntehöjningar. Prisutvecklingen för dessa metaller har rört sig tvärt emot den amerikanska dollarn. En bit in i september föll priserna kraftigt. Den avtagande ekonomiska aktiviteten i Kina bidrog också till nedgången. Priset på bly nådde en bottennotering mot slutet av månaden. På grund av subventioner till blyåtervinning ökade priset något mot slutet av månaden. I takt med att lagernivåerna ökade snabbare än konsumtionen mattades dock utvecklingen av något. I slutet av september blev det känt metallbörsen London Metal Exchange (LME) övervägde att förbjuda handel med och lagring av ryska metaller. Ryssland är en stor producent av aluminium, nickel och koppar. En blockad skulle ge betydande konsekvenser på den globala marknaden. Priset på aluminium och även priset på nickel ökade kraftigt under månadens näst sista dag. Prisutvecklingen avstannande sedan eftersom det inte fattades något beslut om ett förbud.

Kina drabbades återigen av smittspridning av covid-19 och nya nedstängningar. Priset på järnmalm försvagades i september på grund av oroligheterna. Optimismen om den kinesiska industrins tillväxt på grund av statliga ekonomiska stöd till fastighetssektorn och förbättrad lönsamhet för stålverken var därmed bortblåst.

Den 20 september nådde guldpriset bottennoteringen 1 664 dollar/tr oz, den lägsta nivån sedan april 2020. Intresset för guld var lågt under månaden på grund av stigande ränta och stark amerikansk dollar. Priset på silver följde samma utveckling som guld.

Priserna på batterimetallerna litium och kobolt har haft en stabil utveckling under september. Vårens starka prisuppgång har avtagit på grund av inflationen och problem i leveranskedjor. Försäljningen av eldrivna fordon har minskat. Marknaden växer i Kina och det förväntas därför att priserna kommer börja stiga igen under årets sista månader.

Se statistik för metallprisernas utveckling under september

Senast granskad 2022-10-05