Foto av ett vattenfall i bakgrunden och slipade hällar i förgrunden med ett runt hål i.

Vattenfallet vid Fjätfallen (Särna) visar fina hällar av Dalasandsten som av vattnet eroderats och polerats. Bland annat ses här många runda håligheter, så kallade jättegrytor.

Foto: Gunnel Ransed/SGU.

10 oktober 2022

Ny kartvisare om geologiskt intressanta platser i Sverige och Norge

I den gränsöverskridande kartvisaren finns platser som är skyddsvärda, besöksvärda och användbara för att sprida geologisk kunskap.

Interreg Sverige-Norge är ett EU-program som ger stöd till gemensamma svensk-norska projekt som utvecklar samhället inom bland annat natur och kulturarv. Mellan 2020–2022 har SGU deltagit i Interreg-projektet GNIST (Geologiskt Arv i Naturbaserad Innovation för Skandinavisk Turism).

Inom GNIST har SGU bland annat arbetat tillsammans med vår norska systermyndighet Norges geologiske undersøkelse (NGU) för att ta fram en tjänst som visar information från både svenska och norska databaser.

Tjänsten är en kartvisare med geologiskt intressanta platser och kan användas av bland annat beslutsfattare och handläggare inom samhällsplanering, aktörer inom besöksnäringen och av allmänheten. Exempel på information i kartvisaren är geologiska beskrivningar, platsernas geografiska läge, om platsen har ett formellt skydd och foton.

Vid lanseringstillfället finns det fler platser i kartvisaren på den norska sidan än på den svenska. Det beror på att NGU har utgått från en befintlig nationell databas medan SGU har byggt en helt ny som kontinuerligt kommer att fyllas med nytt innehåll.

På den svenska sidan finns cirka 70 platser som främst ligger i Dalarnas län. Dessa platser har dokumenterats inom Interreg-projektet GNIST där fokus har legat på Dalarnas län. På sikt ska produkten uppdateras två gånger per år.

Senast granskad 2022-10-10