Världsvattendagen
22 mars 2021

Världsvattendagen den 22 mars

Idag, den 22:a mars, är det Världsvattendagen, en temadag instiftad av FN för att uppmärksamma betydelsen av färskvatten, och för att verka för ett hållbart hanterande av våra vattenresurser.

Vattentillgången är en förutsättning för ett funktionellt samhälle. Det är därför viktigt med en god vattenförsörjning även under perioder av torka och vattenbrist.

I samband med Världsvattendagen har forskningsinstitutet RISE tagit fram en film som beskriver hur vattensituationen i Sverige ser ut i dag, vad som orsakar vattenbrist och hur användningen ser ut idag. Filmen, där SGU medverkar och förklarar, tar även upp olika metoder som företag kan använda sig av för att få en mer hållbar vattenanvändning.

Senast granskad 2021-03-22