Foto: Nelly Aroka, SGU.

24 mars 2021

Webbinarier hjälper natur- och kulturguider att lyfta sevärd geologi

Nu startar en serie webbinarier i sju delar för att hjälpa besöksnäringen att förmedla geologi på spännande och pedagogiskt sätt. Serien fokuserar på geologin i gränstrakterna mellan Dalarna och Norge.

Geologiska förutsättningar är en underutnyttjad resurs inom besöksnäringen. Genom att ta med geologiska naturvärden kan besöksmål diversifiera sig och potentiellt locka nya besökare.

För att hjälpa aktörer inom besöksnäringen att förmedla geologi kommer sju webbinarier att hållas under våren. På onsdagar mellan den 24 mars och den 26 maj kommer erfarna geologer och guider att föreläsa om:

  • kommunikationsteknik
  • praktiska verktyg för att förmedla geologi till besökare
  • geologins betydelse för markanvändning, ekonomisk utveckling och kultur
  • hur geologi har format landskapet i Dalarna och Innlandet fylke i Norge

Syftet med webbinarierna är att ge aktörer inom besöksnäringen kompetenshöjning och inspiration för att i förlängningen ge besökare en större förståelse och uppskattning för området och dess besöksmål.

Webbinarie-serien är en del i det nationsöverskridande Interreg-projektet GNIST och hålls både på svenska och norska. Inga förkunskaper i geologi krävs för att delta.

Läs mer och anmäl dig här.

Senast granskad 2021-03-24