Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp.

Koboltmalm från Storgruvan i Koppartorp.

Foto: Edine Bakker, SGU.

12 mars 2021

Regeringen vill förbättra tillståndsprocessen för kritiska metaller och mineral

Tillståndsprocessen och regelverket för att få fram svenska innovationskritiska metaller och mineral ses över. Regeringen har tillsatt en utredning för se hur regelverk och processer kan bli enklare och snabbare.

I takt med att smart och grön teknik blir allt vanligare så ökar behovet av många innovationskritiska metaller och mineral. Dessa råvaror är till exempel nödvändiga för vindkraftverk, elbilsbatterier och andra produkter som kommer att efterfrågas i ökad utsträckning i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Försörjning kan också ha betydelse för utvecklingen och omställningen av viktiga delar av den svenska industrin samt transport- och energisektorn.

Utredningen ska föreslå förändringar av prövningsprocesser och regelverk så att bättre hänsyn kan tas både till ett projekts lokala miljöpåverkan och dess samhällsnytta, till exempel minskad global klimatpåverkan. En större andel av det värde som gruv- och mineralnäringen genererar ska komma hela landet till del.

– SGU välkomnar att regeringen tillsätter utredningen. En transparent och förutsägbar tillståndsprocess med bibehållna krav på miljö och säkerhet är en förutsättning för att gruv- och mineralnäringen ska kunna bidra med de råvaror samhället behöver, säger Anneli Wirtén, generaldirektör på SGU.

Sveriges attraktivitet vad gäller investeringar i prospektering har sjunkit de senaste åren. Från att ha varit på världens tio-i-topp-lista ligger Sverige nu på plats 36 i Fraser-institutets rankning över attraktiva gruvländer. Från gruvbranschens sida kopplar man nedgången framförallt till utdragna tillståndsprocesser.

Senast granskad 2021-03-12