Blommande snödroppar på en bädd av gamla förmultnade höstlöv.

Foto: gehringj, iStock

17 mars 2021

Mer kunskap om förorenade sediment

SGU presenterar pågående och kommande projekt under nätverkets Renare marks vårmöte 24-25 mars.

Nätverket Renare Mark välkomnar deltagare till årets vårmöte. SGU finns representerade med en digital monter och ett chattrum. Dessutom kommer medarbetare från SGU att hålla tre livepresentationer där vi delar med oss av våra erfarenheter.

Årets tema för vårmötet är ”Hållbara samhällen”. Under konferensens två halvdagar kommer deltagarna att få ta del av föredrag om klimatanpassning och riskbedömning, juridik och masshantering, PFAS och åtgärdstekniker, det senaste inom forskning samt mycket mer. 

Regeringsuppdrag om förorenade sediment

SGU arbetar tillsammans med Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket, Sveriges geotekniska institut och länsstyrelserna i ett regeringsuppdrag och ett miljömålsuppdrag som båda syftar till att ta fram kunskap och underlag för att öka förutsättningarna för efterbehandling av förorenade sediment i kustområden, sjöar och vattendrag.

Senast granskad 2021-03-17