30 mars 2021

Grundvattensituationen vecka 13

Situationen för landets grundvattenmagasin har förbättrats och normaliserats under årets första månader. Från och med denna vecka omfattar nyheten om grundvattensituationen också en beräkning av grundvattennivåer längre fram i tiden.

Under årets första månader har grundvattensituationen för de små magasinen blivit mer normal. Fortfarande är dock nivåerna mycket över de normala för årstiden i Norrland och över eller mycket över de normala i delar av Svealand. I Götaland är grundvattensituationen mestadels normal.

I de stora grundvattenmagasinen har situationen förbättrats i Götaland och Svealand medan den har varit relativt stabil i Norrland under de senaste månaderna. I delar av södra och östra Götaland samt östra Svealand är dock nivåerna fortfarande under de normala för årstiden. I vissa delar av Skåne, Örebro och Östergötlands län är nivåerna mycket under de normala. I större delen av Norrland och i delar av västra Svealand och nordvästra Götaland är grundvattensituationen fortsatt över eller mycket över de normala.

Grundvattensituationen vecka 13

Små magasin

Karta grundvattennivåer små magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer små magasin

Stora magasin

Karta grundvattennivåer stora magasin

Teckenförklaring grundvattennivåer stora magasin

 

Se aktuella kartor och läs mer om grundvattennivåerna

Grundvattensituationen de närmaste månaderna

Grundvattennivåer i maj och juli för små och stora magasin.

SGU:s beräkningar av grundvattennivåer i maj för de små magasinen pekar på att nivåerna blir under de normala i stora delar av Götaland och Svealand. Vid torrt väder förväntas dock nivåerna bli mycket under de normala i detta område. Även i Norrland är det möjligt att grundvattensituationen blir under den normala, men sannolikheten för det är inte lika hög som för Svealand och Götaland. 

I stora grundvattenmagasin förväntas nivåerna vara under de normala i de södra och östra delarna av Götaland och Svealand under sommaren. I delar av Skåne, Östergötland, Södermanland, Gotland och Kalmar län är det till och med mycket troligt att nivåerna blir under de normala i sommar. För Norrland, västra Svealand och nordvästra Götaland förväntas nivåerna bli normala till mycket över de normala i sommar, även om det inte kan uteslutas att nivåer under de normala kan förekomma.

Läs mer om SGU:s beräkning av framtida grundvattennivåer och kartor för andra tidpunkter och scenarier.

Senast granskad 2021-03-30