Äldre nyheter

Här kan du läsa äldre nyheter, från mer än fem år tillbaka.

 • Metallpriser i maj

  Prisnedgången på järnmalmspellets har stannat upp och priset har ökat något i maj. Stort globalt utbud har däremot hållit igen priserna på annan järnmalm (fines). En nedgång i bilproduktionen bidrar samtidigt till låg efterfrågan på basmetaller som bly och zink.

  7 juni 2017

 • Samarbete mellan myndigheter för att minska riskerna med högfluorerade ämnen

  SGU har tillsammans med 36 andra myndigheter och forskningsinstitutioner undertecknat en gemensam avsiktsförklaring om att samarbeta för att minska riskerna och öka kunskapen om PFAS.

  1 juni 2017

 • Ny webbplats om Sveriges miljömål

  Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

  30 maj 2017

 • Grundvattennivåer i maj

  En fortsatt nederbördsfattig vår har förvärrat situationen sedan förra månaden och stora områden i Svealand och Götaland har nivåer mycket under de normala för årstiden. Endast de västra och norra delarna av Sverige har nivåer nära de normala eller över de normala. Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan april fortsatt sjunka i större delen av Götaland och östra Svealand medan de har stigit i norra Norrland.

  23 maj 2017

 • Vattenbrist hotar stora delar av landet

  Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av landet är bekymmersam. Mot den bakgrunden uppmanar svenska myndigheter till stärkt beredskap.

  20 maj 2017

 • Lågflygning i Bergslagen

  Är du i norra Örebro län eller i angränsande delar av Västmanlands, Värmlands eller Dalarnas län, och ser ett flygplan som flyger fram och tillbaka på låg höjd så kan det vara SGUs flygmätning du ser. Verksamheten pågår från den 22 maj till mitten av juli. Syftet är bland annat att kartlägga berggrunden.

  18 maj 2017

 • Flygmätningar visar intressanta områden för nya vattentäkter på Gotland

  SGU har i en ny rapport utvärderat hur flygburna geofysiska mätningar kan användas för att bedöma grundvattenförhållanden på Gotland. Tre nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  17 maj 2017

 • Ny kartvisare visar inlandsisens rörelser

  SGU har tagit fram en ny kartvisare; ”Isrörelser”. Syftet med det nya kartunderlaget är att visa och tillgängliggöra SGUs information om inlandsisens rörelser.

  9 maj 2017

 • Metallpriser i april

  Järnmalmspriset har känt av en väntad nedgång, där även nickelpriset har följt efter. I övrigt mindre har det varit små rörelser på basmetallpriserna under april månad.

  4 maj 2017

 • Geodata för samhällsbyggnad

  Sveriges geologiska undersökning är med i innovationsprogrammet ”Smart built environment”, som är en unik satsning för att utveckla ett hållbart samhällsbyggande. Sverige ska bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter digitaliseringen för med sig.

  28 april 2017