Shutterstock

30 maj 2017

Ny webbplats om Sveriges miljömål

Nu lanseras en ny nationell webbplats för svenskt miljöarbete. Den nya webbplatsen ska samla och beskriva det åtgärdsinriktade miljöarbetet och öka takten i arbetet med att nå de nationella miljömålen.

Den första versionen av webbplatsen www.sverigesmiljömål.se riktar sig i första hand till kommuner och företag och är utformad utifrån deras behov och intressen. På webbplatsen presenteras bland annat olika lärande exempel från kommuner och företag runt om i landet. Webbplatsen ska utvecklas över tid, kompletteras med information och funktioner och rikta sig även till nationella myndigheter och länsstyrelser.

Bakom den nya webbplatsen står åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter, där SGU medverkar i egenskap av ansvarig myndighet för miljömålet Grundvatten av god kvalitet", samt länsstyrelserna.

Länk till sverigesmiljomal.se