Bilden visar en sten, en hematit.

Hematit.

Foto: SGU.

7 juni 2017

Metallpriser i maj

Prisnedgången på järnmalmspellets har stannat upp och priset har ökat något i maj. Stort globalt utbud har däremot hållit igen priserna på annan järnmalm (fines). En nedgång i bilproduktionen bidrar samtidigt till låg efterfrågan på basmetaller som bly och zink.

Järnmalmpriset fortsätter att oroa. Prisnedgången på pellets har avstannat under månanden och priset har även ökat något. Priserna på järnmalmstypen fines har däremot sjunkit med 16 procent, vilket har sin bakgrund i att utbudet av denna järnmalm i Kina har varit högt under månaden. Priserna på basmetaller har också sjunkit, mest för bly med åtta procent, och med fem procent för zink. Förutom en allmän svag global efterfrågan anses en nedgång i bilproduktionen i Kina, USA och Sydkorea ha påverkat utvecklingen. Ädelmetallpriserna har stigit något.

Metallpriser i maj (pdf, öppnas i nytt fönster)