Äldre nyheter

Här kan du läsa äldre nyheter, från mer än fem år tillbaka.

 • Goda förutsättningar att öka bildningen av grundvatten på Gotland

  SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att öka grundvattenbildningen på Gotland i syfte att förstärka tillgången på dricksvatten. Resultaten pekar på goda möjligheter att öka grundvattenbildningen vid ett antal vattentäkter, främst genom infiltration.

  22 mars 2017

 • SGU:s åtgärder i arbetet med miljömålen

  Miljömålsrådet presenterar varje år listor över åtgärder som de 16 ingående myndigheterna samt länsstyrelserna åtar sig att genomföra i samverkan. Syftet är att öka takten i arbetet med att nå miljömålen. Myndigheterna tar också fram egna åtgärdslistor.

  15 mars 2017

 • Skogsprojekt med data från SGU vinnare i Hack for Sweden

  Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut och Johan Marand för appen Project Skog, en app som identifierar skog med stora naturvärden med hjälp av flera myndigheters data, bland annat information om naturliga källor från SGU.

  13 mars 2017

 • Metallpriser i februari

  Februari månads metallpriser präglas av rörelser upp och ner men i slutändan relativt små förändringar. Priset på järnmalm och nickel har dock stigit med närmare tio procent den senaste månaden.

  7 mars 2017

 • SGU tar ytterligare steg mot klimatanpassning

  SGU har tagit fram en övergripande handlingsplan för SGUs arbete med klimatanpassning. Handlingsplanen fokuserar på de delar av myndighetens verksamhet som kan utvecklas för att bidra till ett mer klimatanpassat samhälle.

  28 februari 2017

 • Falu gruva och Uppsalaåsen i 3D

  Med hjälp av ett webbaserat 3D-kartverktyg har SGU utvecklat ett sätt för att se geologisk information i tre dimensioner. Som ett första test har SGU tagit fram 3D-modeller av Falu gruva respektive Uppsalaåsen.

  27 februari 2017

 • Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

  Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, statistik för grundvattennivåerna i februari.

  22 februari 2017

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen har sedan januari sjunkit i större delen av landet. Stora områden i östra delarna av mellersta och södra Sverige har nivåer mycket under det normala.

  22 februari 2017

 • Ny uppdaterad vägledning för att borra brunn, Normbrunn –16

  SGU har uppdaterat vägledningen för att borra brunn. Mycket av innehållet i Normbrunn –16 är sig likt från föregående version. Nya delar som tillkommit är bland annat borrning i förorenade områden, borrning i vattenskyddsområden och borrning av större anläggningar.

  16 februari 2017

 • Ny data om jordarter i Sverige

  SGU har tagit fram ny jordartsinformation för Ulricehamn och två vattendrag i Bohuslän; Anråsälven och Örekilsälven. Det finns även uppdaterad jordartsinformation för Strömstad och tre grundvattenförekomster i Värmlands-, Jönköpings- och Kronobergs län.

  15 februari 2017