Vattnet porlar i ett litet vattenfall i en källbäck. Grönska runtomkring.

Foto: Magdalena Thorsbrink/SGU

22 februari 2017

Låga grundvattennivåer bäddar för vattenkris i sommar

Låga grundvattennivåer på många håll i Sverige gör att vattenförsörjningen är i farozonen i sommar. Stora mängder nederbörd under våren behövs för att få ett normalt utgångsläge inför sommaren. Det visar Sveriges geologiska undersöknings, SGUs, statistik för grundvattennivåerna i februari.