Stefan Lundaahl

13 mars 2017

Skogsprojekt med data från SGU vinnare i Hack for Sweden

Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut och Johan Marand för appen Project Skog, en app som identifierar skog med stora naturvärden med hjälp av flera myndigheters data, bland annat information om naturliga källor från SGU.

Juryns motivering lyder:

”Innovativ användning av öppna data för att förändra världen till det bättre. Genom att analysera data från ett stort antal källor så kan detta projekt påverka myndighetsutövande samt öka medborgares insyn i vad som faktiskt händer i vårt land.”

– Jag trodde aldrig att jag skulle vinna med mitt skogsprojekt, som jag hoppas gör att fler får upp ögonen för den svenska skogen, säger Johan Marand ensam deltagare i vinnande laget Kornknut.

I Project Skog användes öppna data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och SGU.

Vinnarna i övriga kategorier:

Bästa visualisering: Laget "Ingen gör" med Johan Carlberg och Robin Thunström som med sin lösning vill visa hur man med hjälp av virtual reality kan presentera spatial information och få ett annat perspektiv. Data som användes kom från Lantmäteriet.

Best Young Hackers: Laget "Hello World Team 1" med Alice Heiman, David Wolters, Fredrik Carlsson och Mathias Kujula som med sin app vill levandegöra historiska händelser med hjälp av bland annat GPS-information. Appen kan föreslå kulturhistoriska vandringar, konstpromenader eller spännande kriminalhistoria. Appen innehåller även en historisk ”Pokémon-tävling” där det gäller att samla så många historiska föremål och events som möjligt. Data kombinerades friskt från Riksantikvarieämbetet, SGU, SMHI och Riksarkivet.

Juryns pris: Laget "Kompetens och jämlikhet genom tillgång till kunskap" med Victoria Wagman, som får priset för att ha utforskat och dokumenterat svårigheter med att få tillgång till myndigheters öppna data. Hon har därmed skapat förutsättningar för de som i framtiden vill använda öppna data. I hennes koncept är det tänkt att data från Folkhälsomyndigheten och SCB ska ingå.

Bästa nytta för allmänheten: Laget "Sverige är stort" med Johannes Ridderstedt, Håkan Rosenhorn och Björn Grundström. Med tjänsten "Ditt nya hem" har de skapat ett verktyg för att hjälpa till att exempelvis hitta en bostad och kunna påbörja sin SFI-utbildning. Därmed förbättras integrationen. Data som användes kom från Arbetsförmedlingen, Polisen och Skolverket.

Deltagarnas pris: Priset som röstas fram av alla som deltar i Hack for Sweden gick till laget "IT-Gymnasiet Kristianstad" med Alexander Hejazi, Alban Shala, Victor Olofsson och Mattias Svensson. Data som användes kom från SCB.

Om Hack for Sweden

Hack for Sweden arrangerades i år för fjärde gången. I år stod 30 statliga myndigheter och organisationer bakom hacket, som handlar om att med hjälp av myndigheters öppna data skapa nya tjänster och applikationer. I årets tävling deltog 56 lag med sammanlagt nästan 200 tävlande från olika håll i Sverige.

Läs mer på Hack for Swedens webbplats

Kontaktperson

  • Nelly Aroka

    Telefon: 018-179028
    Ort: Uppsala
    Avdelning: Lednings- och verksamhetsstöd - Kommunikation och marknad
    Skicka e-post