Äldre nyheter

Här kan du läsa äldre nyheter, från mer än fem år tillbaka.

 • Nya forskningsprojekt stöds av SGU

  SGU delar varje år ut medel som stödjer tillämpad geovetenskaplig forskning. Under 2017 inleds sex nya forskningsprojekt.

  9 januari 2017

 • Mot en grön stenålder

  Ny smart teknik och förnybara energikällor är beroende av en mängd metaller och mineral som tidigare inte har använts. En övergång till ett grönare liv kräver därför ökade insatser för att hitta och utvinna dessa nya material, menar Lena Söderberg och Morten Smelror i en debattartikel.

  4 januari 2017

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen har sedan november stigit med upp till en meter i Götaland, Svealand och längs norrlandskusten. I Norrlands inland har nivåerna sjunkit med 5–60 cm.

  21 december 2015

 • Svensk geolog upptäcker nytt mineral från Afrika

  Ett nytt mineral, grootfonteinit, har upptäckts av en geolog vid SGU, Sveriges geologiska undersökning, i en mineralrik gruva i Namibia.

  21 december 2015

 • Samordnat kartunderlag för ras, skred och erosion

  Fem svenska myndigheter har nu samordnat sin information om ras, skred och erosion. Därmed blir det i fortsättningen enklare för Sveriges kommuner att arbeta med sin klimatanpassning.

  18 december 2015

 • Sveriges mineralstrategi - inbjudan till en nulägesbeskrivning

  Arbetet med uppdragen inom Sveriges mineralstrategi, som antogs i februari 2013, pågår som bäst. Mot den bakgrunden bjuder SGU, på uppdrag av Näringsdepartementet, in till ett seminarium den 20 januari för att presentera flera av de pågående eller nyligen avslutade arbetena.

  17 december 2015

 • Nya funktioner i kartvisaren ”Bergets ålder”

  Nu lanseras en uppdaterad version av kartvisaren ”Bergets ålder”, som visar alla tillgängliga åldersbestämningar av svensk berggrund.

  16 december 2015

 • Bättre statistik behövs för hållbar utveckling

  Byggandet och utvecklingen av Sverige slukar uppskattningsvis 100 miljoner ton bergmaterial per år. Men i statistiken saknas uppgifter om entreprenadberg – bergmaterial från anläggning av vägar, tunnlar och andra byggprojekt. Mot den bakgrunden föreslår SGU olika åtgärder för bättre statistik.

  16 december 2015

 • Riksrevisionens granskning av gruvnäringens utvinningsavfall

  Riksrevisionen har granskat systemet för ekonomisk säkerhet och tillsyn av utvinningsavfall från gruvverksamhet, och har nu kommit med rekommendationer till regeringen i form av en rapport.

  15 december 2015

 • Tinande torvmarker släpper ut metan i atmosfären

  Forskare vid SGU har bidragit till att ta fram en modell som visar hur torvmarker i permafrostområden omvandlas och bryts ner i ett varmare klimat.

  10 december 2015