Äldre nyheter

Här kan du läsa äldre nyheter, från mer än fem år tillbaka.

 • Metallpriser i augusti

  Priserna på metaller steg på bred front i augusti efter en stark global efterfrågan. Särskilt stort är behovet av metaller som används i moderna batterier, vilket tredubblat priserna på litium och kobolt det senaste året.

  6 september 2017

 • Möt SGU på Klimatanpassning Sverige 2017

  Grundvattennivåer, grundvattenbildning, skred, ras och erosion handlar om geologi. Och om klimat!

  31 augusti 2017

 • Anmälan till Grundvattendagarna 2017

  Snart är det dags för SGU:s temadagar om grundvatten som hålls vartannat år; Grundvattendagarna 2017 den 7-8 november i Uppsala. Anmäl dig senast 6 oktober. Passa på att anmäla dig nu, intresset är stort!

  25 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

  23 augusti 2017

 • Metallprisernas utveckling första halvåret

  Metallpriserna har under första halvåret 2017 gått upp och ner. Ädelmetallpriserna har följt de cykliska finansiella trenderna medan basmetallerna till stor del bygger på omväxlande förväntningar på Kinas och USA:s ekonomi.

  3 augusti 2017

 • Grundvattennivåer i juli

  Grundvattenläget är i stort sett oförändrat och fortsatt allvarligt för stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland, som har nivåer som är mycket lägre än vad som är normalt för årstiden. Nivåerna har som väntat sjunkit i stora delar av landet, medan de stigit på en del platser i norra Norrland.

  26 juli 2017

 • Ny kartläggning i Bergslagen

  I vår startades ett nytt multidisciplinärt karteringsprojekt i Bergslagen med syfte att öka kunskapen om berggrunden och för att identifiera metaller och mineral i såväl denna som i gruvavfall.

  14 juli 2017

 • En av de största satsningarna på grundvatten hittills

  De senaste årens vattenbrist riskerar att accelerera och vi behöver få fram information både om var det finns nya potentiella grundvattentillgångar och mer information generellt om grundvattenmagasin och grundvattenbildning. Regeringen ger nu SGU i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar.

  13 juli 2017

 • Ny föreskrift angående grundvatten

  SGU har meddelat nya föreskrifter om redovisning av förvaltningsplaner och åtgärdsprogram för grundvatten. Föreskrifterna träder i kraft den 1 september.

  13 juli 2017

 • Vägledning för dig som ska kartlägga grundvattentillgångar!

  SGUs ”Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten” riktar sig till dig som ska kartlägga grundvattenmagasin: var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem.

  4 juli 2017