LKABs Malmförädlingsverk
3 augusti 2017

Metallprisernas utveckling första halvåret

Metallpriserna har under första halvåret 2017 gått upp och ner. Ädelmetallpriserna har följt de cykliska finansiella trenderna medan basmetallerna till stor del bygger på omväxlande förväntningar på Kinas och USA:s ekonomi.

Priserna på ädelmetaller har under första halvåret uppvisat ett cykliskt förlopp, tre gånger långsamt stigande och tre gånger snabbt fallande priser. Totalt har guldpriset under perioden stigit med tio procent medan silver- och platinapriset stigit måttlig/oförändrat. Dock har priset på palladium stigit med upp till 30 procent. Platina och Palladium är varandras substitut och bilindustrin efterfrågar palladium i nuläget. Guldpriset, och i viss mån silverpriset, påverkas av den amerikanska dollarn och marknaden, vilket kan förklara det cykliska förloppet med finansiell efterfrågan som ofta går i vågor.

För basmetaller och järnmalm ser man ett annat mönster. Priserna steg i början av året för att sedan falla rejält till en lägstanivå i maj/juni. Därefter har det varit en kraftig prisstegring på cirka 15 procent. Mest har priset stigit på koppar, med 16 procent, och på järnmalm med 20 procent. Orsaken till första halvårets prisförändringar får man söka på förväntningar på Kinas ekonomi, men även förväntningar på USA:s ekonomi. Båda dessa faktorer har dock svajat under året. De senaste månadernas prisstegringar beror på allt positivare syn på Kinas konjunkturutveckling som också stöds av statistiska rapporter.

 

Metallprisernas utveckling under 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)