Tomas Lif

4 juli 2017

Vägledning för dig som ska kartlägga grundvattentillgångar!

SGUs ”Vägledning för kartläggning och påverkansbedömning av grundvatten” riktar sig till dig som ska kartlägga grundvattenmagasin: var finns de, hur stora är de, hur rör sig vattnet till, från och inuti magasinen och vad kan påverka magasinen och vattnet i dem.

Vägledning beskriver steg för steg och på ett konkret sätt hur du kan gå till väga. Resultat blir ett underlag som kan användas för att planera åtgärder för att skydda grundvattenmagasin samt för all annan planering av verksamheter som kan påverka magasinen.

Vägledningen är ett resultat av SGUs arbete både inom den nationella vattenförvaltningen och miljömålsarbetet. Den är också en kompletterande fördjupning till den mer generella vägledningen ”Vattenförvaltning av grundvattnet (SGU 2014) och den föreskrift som SGU har gett ut om kartläggning och analys av grundvattnet (SGU-FS 2013:1).

Vägledningen vänder sig framför allt till de handläggare på länsstyrelser och vattenmyndigheter som arbetar med ramdirektivet och grundvattendirektivet Metoden ger en principiell förståelse för grundvattnet och dess resultat kan beskrivas som en konceptuell modell. Metoden är generell och kan användas även utanför vattenförvaltningsarbetet.

Vägledningen har under 2019 flyttat in på webben och döpts om till handledning.

Gå till handledningen 

Senast granskad 2019-06-26