LKABs Malmförädlingsverk
6 september 2017

Metallpriser i augusti

Priserna på metaller steg på bred front i augusti efter en stark global efterfrågan. Särskilt stort är behovet av metaller som används i moderna batterier, vilket tredubblat priserna på litium och kobolt det senaste året.

De senaste två-tre månaderna har samtliga metallpriser stigit kraftigt. Under augusti steg priserna med 7 till 15 procent för basmetaller och järnmalm. Ädelmetallpriserna steg samtidigt med cirka fyra procent. Orsaken finns i att den globala konjunkturen fortsätter att stärkas, vilket gör att efterfrågan på metaller ökar i världen.

Nytt för denna upplaga är att två nya prisdiagram, för litium och kobolt, nu finns redovisade i bilagan. Båda metallerna är betydelsefulla för modern batteriproduktion. Kobolt är också en viktig legeringsmetall i stålbranschen. Priset på litium och kobolt har tredubblats under senaste året, vilket beror på den ökade efterfrågan på batterier. Noterbart är att olje- och uranpriset fortsätter på relativt sett låga nivåer.

Metallpriser i augusti 2017 (pdf, öppnas i nytt fönster)