2019

 • Grundvattennivåer i december

  Nivåerna i de små magasinen har i allmänhet stigit sedan början av december och är nu nära eller över de normala i hela landet. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i landets östra och södra delar.

  19 december 2019

 • MineFacts – fakta om prospektering, gruvdrift och hållbarhet

  Idag släpps en digital variant av faktamaterialet MineFacts på webben. MineFacts syftar till att öka kunskapen om prospektering, gruvdrift och hållbarhet för bland annat sakägare.

  18 december 2019

 • Höga geologiska naturvärden sätter stopp för fortsatt sandtäkt

  Isälvsavlagringen Slätmon i Vingåkers kommun är en värdefull naturmiljö. Mark- och miljödomstolen går på SGU:s linje att de geologiska naturvärdena här ska gå före andra samhällsintressen.

  17 december 2019

 • Extra satsning på grundvattnet ger resultat

  Utökad övervakning och provtagning av grundvattnet, 3D-data, flygburna undersökningar och ett flertal nya grundvattentillgångar identifierade. Det är några resultat av regeringens grundvattensatsning, enligt en ny delrapport från SGU.

  17 december 2019

 • Ny handledning för att bedöma påverkan på grundvattennivåer

  SGU har tagit fram en digital handledning till hjälp för att bedöma hur grundvattennivån påverkas kring öppna schakter, dagbrott och täkter. Nu finns handledningen tillgänglig på SGU:s webbplats.

  16 december 2019

 • Nytt förslag till vägledning för vattenskyddsområden behöver kompletteras

  SGU är kritiska till den nya vägledningen för att inrätta vattenskyddsområden, bland annat för att det saknas instruktioner om hur vattenskyddsområden ska avgränsas.

  6 december 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet november–december

  Nivåerna i de små magasinen är nu nära de normala eller över de normala på de flesta håll i landet. Dock återstår ett område i nordöstra Götaland med mycket lägre nivåer än normalt för årstiden. I de stora magasinen är nivåerna fortfarande under eller mycket under det normala på många håll i de östra och södra delarna av landet.

  4 december 2019

 • Metallprisernas utveckling i november

  Under november föll priset med nickel, bly och zink markant. I övrigt innehåller SGU:s rapportering nu prisutvecklingen på batterimetallerna kobolt, litium, vanadin och grafit. Prisrörelserna för dessa var under november måttliga.

  3 december 2019

 • Privata brunnsägare ger SGU värdefull information – men mer data behövs

  Cirka 300 privata brunnsägare har använt SGU:s nya digitala formulär för att lämna information om sin brunn till SGU. Men det behövs data från fler brunnar för att lokala aktörer ska få verklig nytta av informationen.

  29 november 2019

 • Grus, sand och krossberg – ute nu

  ”Grus, sand och krossberg 2018” – SGU:s årliga sammanställning av ballastproduktionen i Sverige är nu publicerad.

  26 november 2019

 • Sura sulfatjordar – ny kartvisare och handledning

  SGU lanserar en handledning för att kunna känna igen och undersöka sura sulfatjordar. Till handledningen hör en kartvisare som ger en bild av var dessa miljöfarliga jordar förekommer längs Norrlandskusten.

  22 november 2019

 • Grundvattennivåer i november

  I de små magasinen är nivåerna nära de normala eller över de normala för i stora delar av landet. I östra Götaland och Svealand finns dock ett område med mycket låga nivåer. Nivåerna i de stora magasinen är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  21 november 2019

 • Skredområdet i Kungälv känt som skredkänsligt

  I ett skred utanför Kungälv den 13/11 rörde sig flera hundra meter jordmassor ut i havet. Orsaken till skredet är ännu inte klarlagd, men SGU:s jordartsinformation visar att området sedan tidigare är känsligt för skred i finkorniga jordarter.

  14 november 2019

 • Jakten på viktiga mineral i SVT

  I kvällens Uppdrag granskning, SVT:s program för grävande journalistik, medverkar SGU i ett inslag om kritiska metaller och den situation som uppstår i områden där prospektering och nya gruvor är aktuella.

  13 november 2019

 • Låga halter av miljögifter i grundvattnet

  Sveriges grundvatten innehåller generellt många olika miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärdena. Det visar en ny screening av miljögifter som SGU genomfört tillsammans med 17 länsstyrelser.

  13 november 2019

 • Kulturell geologi – ett sätt att utveckla kulturmiljöarbetet

  SGU har tagit fram en vägledande strategi för myndighetens arbete inom kulturmiljöfrågor. Strategin bidrar till Sveriges kulturmiljömål och till att utveckla myndighetens egen verksamhet.

  12 november 2019

 • Tidigare okänd landform upptäckt i Sverige – murtoo

  Som en kusin till drumliner och andra landskapsformer har en ny istida moränform identifierats. Upptäckten bidrar till att förstå de komplicerade förhållanden som råder mellan klimat och inlandsisar.

  11 november 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet oktober–november

  I de små magasinen är nivåerna nu nära de normala eller över de normala i större delen av landet. Nivåerna i de stora magasinen har återhämtat sig i västra Sverige, men är fortfarande under eller mycket under de normala i betydande delar av landet.

  6 november 2019

 • Se presentationer från Grundvattendagarna 2019

  Missade du Grundvattendagarna 2019? Nu finns presentationerna från föreläsningarna att ta del av på Slideshare.

  5 november 2019

 • Metallprisernas utveckling i oktober

  Metallpriserna i oktober rörde sig måttligt, men några metaller sticker ut. Framförallt priserna på bly och zink som ökat, liksom palladium, som nu är dyrare än guld.

  5 november 2019

 • Svenska mineraliseringar med sällsynta jordartsmetaller - så bildades de

  En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

  28 oktober 2019

 • Gruv- och prospekteringskonferensen FEM

  Nästa vecka deltar SGU i konferensen FEM i Levi i finska Lappland. Konferensen samlar drygt tusen deltagare från gruvnäring, prospekteringsföretag, myndigheter, med flera.

  25 oktober 2019

 • Nya rön om sällsynta jordartsmetaller

  En ny studie från SGU och Uppsala universitet visar hur malmer från Bergslagen med sällsynta jordartsmetaller bildades. Forskningen är en nyckel till att hitta fler av dessa metaller, som behövs för omställningen till grön teknik.

  24 oktober 2019

 • Nya jordartsdata tillgängliga

  SGU publicerar nu uppdaterade jordartsdata för ett antal områden. Ny jordartsinformation finns tillgänglig för bland annat Funäsdalen, Värmdö, delar av Västerbotten och Höga kusten.

  23 oktober 2019

 • Grundvattennivåer i oktober

  Grundvattennivån i de små magasinen är nu normal i stora delar av landet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande lägre nivåer än normalt. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  23 oktober 2019

 • Äntligen dags för Grundvattendagarna

  Idag startar Grundvattendagarna i Lund, där Sveriges grundvattenexperter samlas för att samlas och ta del av det senaste inom grundvattenområdet.

  23 oktober 2019

 • Europas våtmarker torkar ut

  Europas våtmarker har under senare tid torkat ut väsentligt, vilket gör att de riskerar bli en källa till koldioxidutsläpp. Det visar en ny studie av våtmarker, som publiceras i Nature Geoscience.

  22 oktober 2019

 • Så kan företag bidra till bättre vattenhushållning

  Hur kan företag bidra till en mer hållbar vattenhushållning där det råder vattenbrist? Detta är temat i en ny rapport som just handlar om drivkrafter och metoder för att effektivisera vattenanvändningen i företag och organisationer.

  11 oktober 2019

 • Rekordstor ballastproduktion under 2018

  Produktionen av ballast i Sverige ökade under 2018 till totalt 99 miljoner ton, en ökning med tre miljoner ton jämfört med 2017 och ett tecken på en stark men avmattande byggkonjunktur under 2018.

  7 oktober 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet september–oktober

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är nu tämligen normala i stora delar av landet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  4 oktober 2019

 • Metallprisernas utveckling i september

  September var en orolig månad på metallprismarknaden, där många priser först steg och sedan föll tillbaka till samma nivåer som i inledningen på september. Störst ökning stod palladium och kobolt för.

  1 oktober 2019

 • Flygmätningar ska hitta grundvatten i Skåne och Blekinge

  Efter de senaste årens låga grundvattennivåer ska SGU kartlägga grundvattentillgångar i Blekinge och Skåne med hjälp av helikopterburen geofysik. Undersökningarna inleds på Listerlandet under första veckan i oktober.

  27 september 2019

 • Ny rapport från kartläggningen av berggrunden i Bergslagen

  Nu finns en rapport om SGU:s nya undersökningar i Ludvikatrakten. Bland innehållet finns beskrivningar av mineraliseringar med kritiska metaller och annan geologisk information som är bra för prospekteringsbolag, kommuner och länsstyrelser.

  19 september 2019

 • Grundvattennivåer i september

  Grundvattnet i de små magasinen har i allmänhet återhämtat sig sedan månadsskiftet. Vissa områden i Götaland, Svealand och mellersta Norrland har dock fortfarande nivåer under eller mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna fortsatt under det normala i stort sett i hela Sverige.

  19 september 2019

 • Invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva

  Idag 13 september är det nationell invigning av Geologins Dag i Loos koboltgruva, Ljusdals kommun. Det blir smygstarten på årets Geologins Dag-evenemang som äger rum lördag den 14 september runt om i landet.

  13 september 2019

 • Internationellt utbyte om gruvor och miljö i Malå

  Måndagen den 16:e september startar den tredje omgången av SGU:s internationella utbildning ”Hantering av vatten och avfall från gruvor” i Malå, den här gången med 26 deltagare från Zambia, Etiopien, Tanzania och Kenya.

  12 september 2019

 • Ny rapport och tjänst ger stöd i arbetet med våtmarker

  SGU erbjuder länsstyrelserna hjälp inom deras arbete med grundvatten och våtmarker genom en ny rapport som sammanfattar våtmarkers geologiska förutsättningar, samt erbjudandet att ”låna en hydrogeolog”.

  4 september 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet augusti–september

  Grundvattnet i de små magasinen har återhämtat sig något sedan den förra sammanställningen, men det finns fortfarande betydande områden som har nivåer mycket under det normala. I de stora magasinen är nivåerna under det normala i stort sett i hela Sverige.

  4 september 2019

 • Metallprisernas utveckling i augusti

  Augusti var ovanligt livlig, sett till hur priserna på olika metaller utvecklade sig. Uppgången på järnmalmspriset bröts, basmetallerna sjönk, ädelmetallerna samt priset på nickel steg, och koboltpriset vände kraftigt uppåt.

  3 september 2019

 • Sök pengar för forskning om våtmarker

  Våtmarker har en naturlig klimatanpassande funktion som grundvattenbärare och kan även stoppa läckage av metaller och andra miljögifter. Mot den bakgrunden inbjuds forskare att söka särskilda forskningsmedel som rör våtmarkers ekosystem.

  29 augusti 2019

 • SGU bygger ut mätstationer för ökat skydd mot solstormar

  Solstormar är ett hot mot viktiga samhällsfunktioner, och det behövs därför bättre rymdväderprognoser. Mot den bakgrunden bygger SGU och Danmarks Tekniska Universitet ett nät av geomagnetiska mätstationer i Sverige, i Danmark och på Grönland.

  28 augusti 2019

 • SGU i Etiopien om gruvor och miljö

  I Addis Abeba, Etiopien, samlade SGU nyligen afrikanska gruvmyndigheter och intressegrupper för att diskutera olika förändringsprojekt som tagits fram för att förbättra miljöarbetet i gruvnäringen.

  27 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i augusti

  Grundvattennivåerna i de små magasinen fortsätter att sjunka i större delen av landet och nivåerna är mycket under det normala i mellersta Norrland och östra Götaland/sydöstra Svealand. I de stora magasinen är nivåerna under eller mycket under det normala i hela landet utom längst i norr.

  22 augusti 2019

 • Anmäl dig till Grundvattendagarna 2019

  Välkommen att anmäla dig till Grundvattendagarna 2019 den 23-24 oktober i Lund, den självklara samlingsplatsen för alla som arbetar med Sveriges grundvatten.

  22 augusti 2019

 • Ny metodik ger bättre jordartskartor

  SGU uppgraderar löpande de digitala jordartskartorna. Genom ny metodik och teknik har det blivit möjligt att utforma kartorna med bättre precision och på ett mer effektivt sätt än tidigare.

  19 augusti 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Moçambique

  I dagarna samlas deltagare från fyra afrikanska länder i Moçambique för att med hjälp av SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö, allt i syfte att bidra till en mer hållbar förvaltning av mineralresurser i Afrika.

  16 augusti 2019

 • Många nya data om bergartskemi

  SGU har under sommaren fyllt på den litogeokemiska databasen med 1500 analyser. Bland den nya informationen finns analyser av block och andra fynd som hittats under SGU:s Mineraljakter.

  13 augusti 2019

 • Metallprisernas utveckling under första halvåret 2019

  Första halvåret 2019 har bjudit på en uppgång av priset på järnmalm, nickel och ädelmetaller, annars har priset på basmetaller och batterimetaller sjunkit sett över senaste halvåret.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juli–augusti

  Grundvattnet i de små magasinen har fortsatt att sjunka och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i större delen av landet. Även i de stora magasinen är nivåerna under det normala i nästan hela Sverige.

  6 augusti 2019

 • Grundvattennivåer juli

  Nivåerna i små magasin sjunker i hela landet och är nu under eller mycket under det normala i Götaland samt i södra och västra Svealand. I de större magasinen är nivåerna fortsatt mycket lägre än normalt i östra Svealand, nordöstra Götaland samt på Gotland.

  24 juli 2019

 • SGU i nytt uppdrag för mer kunskap om förorenade sediment

  Förorenade sediment i sjö- och kustområden är en utmaning för att nå flera miljökvalitetsmål. SGU deltar i ett nytt regeringsuppdrag för att ta fram mer kunskap om förorenade sediment, om vilken risk de är för miljön, och hur man mest kostnadseffektivt kan åtgärda föroreningarna.

  5 juli 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet juni–juli

  Nivåerna i de små magasinen har sjunkit på de flesta håll i landet och nivåerna är nu under eller mycket under det normala i betydande delar av Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under det normala i delar av Svealand och Götaland.

  4 juli 2019

 • Helikopterburna mätningar i Skåne och Blekinge

  Under september och oktober kommer SGU att utföra helikopterburna mätningar i Skåne och Blekinge.

  3 juli 2019

 • Ny geologisk information till underlag för projektering av höghastighetsjärnväg

  Inom ramen för samarbetet mellan SGU och Trafikverket genomförs en uppdatering av den geologiska informationen mellan Linköping och Jönköping. En sammanfattning av områdets berggrund och jordlager finns nu beskriven i en ny rapport.

  2 juli 2019

 • Lansering av SGU:s nya kartvisare Bergartskemi

  Nu finns en ny kartvisare, Bergartskemi, som är till hjälp för att se förhöjda halter av ämnen i naturen. Kartvisaren kan bland annat användas vid prospektering och för att se potentiella toxiska ämnen i grundvatten.

  1 juli 2019

 • Metallprisernas utveckling i juni

  Juni blev en månad med stigande metallpriser på de flesta håll. Järnmalmspriset steg med elva procent och är nu det högsta sedan 2015. Den enda nedgången noteras för kobolt, efter minskade subventioner på den kinesiska marknaden.

  28 juni 2019

 • Rekordår för svensk malmproduktion 2018

  Malmproduktionen ökade 2018 till 81 miljoner ton, den högsta årsproduktionen någonsin. Sedan nedgången 2015 har produktionen ökat med åtta procent, visar siffror från SGU:s årliga publikation Bergverksstatistik som nu finns ute.

  27 juni 2019

 • Ny rapport om sur sulfatjord

  En ny rapport om sura sulfatjordar beskriver hur man kan identifiera dessa potentiellt miljöfarliga jordar och var i landskapet de förekommer. En karta samt handledning för riskbedömning publiceras också.

  27 juni 2019

 • Nu börjar pilotförsöket för rening av sjön Ala Lombolo

  Pilotförsöket för att rena den kraftigt förorenade sjön Ala Lombolo startar i veckan. Under två–tre år kommer man prova tekniken, densitetsstyrd lågflödesmuddring.

  27 juni 2019

 • Grundvattennivåer juni

  Situationen i både de små och stora grundvattenmagasinen har förbättrats något under juni, men nivåerna för såväl de små som stora magasinen är fortsatt mycket under de normala i olika delar av östra Götaland och Svealand.

  26 juni 2019

 • Nya undersökningar om övergödning i Östersjön

  SGU undersöker under sommaren havet runt Gotland för att se i vilken grad fosfor i bottensedimenten bidrar till Östersjöns övergödning. Samtidigt undersöks också halterna av metaller och organiska miljöföroreningar i sedimenten.

  20 juni 2019

 • Nya tänkbara områden för vattentäkter i Halland

  SGU har i en första rapport utvärderat resultaten av flygmätningarna som genomfördes i Falkenberg, Båstad och Laholm under 2017. Ett antal nya områden som kan vara intressanta för framtida vattentäkter har identifierats.

  19 juni 2019

 • SGU utvecklar och bygger ut grundvattennätet

  Utbyggnaden av SGU:s grundvattennät är i full gång. Hittills har 60 av 300 nya mätstationer installerats. Tillsammans med nya beräkningsmodeller kommer det ge en bättre bedömning av grundvattensituationen runt om i landet.

  18 juni 2019

 • Ny rapport om sällsynta jordartsmetaller i Sverige

  SGU:s arbete med kartläggning av sällsynta jordartsmetaller (REE) inom EU-projektet EURARE har lett till ökade kunskaper om ett antal fyndigheter och dessutom till ett par nya upptäckter. Detta framgår av en ny rapport.

  17 juni 2019

 • Geologisk beskrivning av Viskans dalgång

  SGU publicerar en rapport med en beskrivning av de jordartsgeologiska förhållandena längs de skredkänsliga vattendragen Viskan och Häggån i Halland.

  11 juni 2019

 • Sverige får sin första nationella geopark

  Dalarna och Siljansregionen får Sveriges första nationella geopark, så kallad Svensk Geopark, efter ett beslut av SGU. Utnämningen är viktig för att utveckla den lokala besöksnäringen i regionen och för att öka intresset för geologi och förståelsen för vår natur.

  10 juni 2019

 • Grundvattennivåer i månadsskiftet maj–juni

  Situationen i de små grundvattenmagasinen har förbättrats något under maj månad men nivåerna är fortsatt mycket under de normala för årstiden i betydande delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  5 juni 2019

 • Metallprisernas utveckling i maj

  De flesta metallpriserna backade under maj, med undantag för priset på guld och järnmalm som fortsatt stiger. Oro över minskad global handel och naturkatastrofer ligger bakom utvecklingen.

  5 juni 2019

 • Rapport om FoU-seminarium publicerad

  Den 11 april anordnades en FoU-dag på SGU. Där presenterades geovetenskaplig forskning som SGU finansierar eller bedriver. Nu finns en sammanfattning av forskningen samlade i en FoU-rapport.

  3 juni 2019

 • Energitorv i Sverige

  SGU:s årliga sammanställning av Sveriges skörd av energitorv visar på en ökning av produktionen 2018 jämfört med 2017. Största produktionen av energitorv skedde i Jämtlands och Norrbottens län.

  29 maj 2019

 • Digital handledning för förvaltning av grundvatten

  SGU har tagit fram en webbaserad handledning för att kartlägga och bedöma hur grundvattnet kan påverkas, som ett stöd i vattenförvaltningen. Nu finns informationen som en digital handledning på SGU:s webbplats.

  23 maj 2019

 • Grundvattennivåer i maj

  En nederbördsfattig april gör att nivåerna i de små grundvattenmagasinen är fortsatt mycket under de normala i stora delar av östra Götaland och Svealand. Även i de stora magasinen är läget fortsatt oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  22 maj 2019

 • Lågflygning 2019

  Nu har SGU:s geofysiska flygmätningar inletts för säsongen. Med syftet att kartlägga berggrunden flyger mätflygplanet fram och tillbaka på låg höjd, fram till slutet av augusti. Falun, Hofors och södra delen av Siljan ligger inom det område som berörs.

  15 maj 2019

 • Hundar hjälper till att spåra föroreningar

  Arbetet med att utreda hur gamla föroreningar sprids i marken är ofta komplicerat och svårlöst. Mot den bakgrunden har SGU anlitat hundar för att försöka effektivisera och förbättra undersökningarna.

  13 maj 2019

 • Nu går det att registrera sin brunn och få ett bättre skydd

  Nu öppnar SGU upp för brunnsägare att själva registrera enskilda brunnar i Brunnsarkivet. Inledningsvis testar SGU funktionen tillsammans med några kommuner som kommer att lägga ut funktionen på sina webbplatser.

  8 maj 2019

 • Metallprisernas utveckling i april

  I april var det relativt små prisrörelser, med undantag för kobolt och järnmalm, vars priser steg med tolv respektive sju procent. Järnmalmspriset är nu det högsta sedan 2014.

  7 maj 2019

 • Grundvattennivåer månadsskiftet april–maj

  Nivåerna i de små grundvattenmagasinen är på grund av nederbördsunderskott nu mycket under de normala för årstiden i stora delar av östra Götaland och Svealand. I de stora magasinen är läget tämligen oförändrat med nivåer mycket under de normala i delar av Svealand och Götaland.

  6 maj 2019

 • Internationell utbildning om gruvor och miljö

  Måndagen den 6:e maj startar på nytt SGU:s internationella utbildning om gruvor och miljö i Malå, den här gången med tjugosex deltagare från Tanzania, Zambia, Kenya och Etiopien

  6 maj 2019

 • Grundvattennivåer i april

  Flera veckors torka har inneburit att grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen nu är under de normala för årstiden i stora delar av Götaland och Svealand. För de stora grundvattenmagasinen är läget i stort sett oförändrat med nivåer under de normala i praktiskt taget hela landet.

  25 april 2019

 • Ny rapport om järn och stål

  Svensk järnmalm har en stark koppling till Sveriges- och Europas utveckling genom historien, och stål är det mest återvunna materialet i världen. Detta och mycket annat finns att läsa i SGU:s nya rapport ”Mineralmarknaden 2018 på temat järn och stål”.

  15 april 2019

 • Ny forskning visar på magmatisk bildning av järnmalmer av Kirunatyp

  En grupp forskare, däribland en SGU-geolog, har genom att granska isotoper av järn och syre visat att apatitjärnmalm, den i Sverige och Europa viktigaste järnmalmstypen, har magmatiskt ursprung.

  12 april 2019

 • Nya rön om berggrunden i Falkenberg med omnejd

  SGU har tagit fram ny information om berggrunden i Falkenbergsområdet som ger en helt ny inblick i regionens unika geologiska historia. Informationen är viktig för en hållbar användning av mark och naturresurser, och för att förstå vår livsmiljö.

  9 april 2019

 • Hack för samhällsnytta

  Stort engagemang på Hack for Sweden, där 500 hackare har tävlat i att skapa samhällsnyttiga lösningar med öppna data. Vinnarna i klassen miljö kombinerade SGU:s data med annan info för att ge brunnsägare stöd i dricksvattenfrågor.

  8 april 2019

 • SGU i kunskapsutbyte om gruvor och miljö i Nigeria

  Just nu samlas tolv afrikanska länder i Nigeria för att tillsammans med SGU byta erfarenheter om gruvor och miljö i två veckor.

  5 april 2019

 • Mineralforum i Luleå

  SGU bjuder in till ett öppet mineralforum i Luleå den 4 juni med fokus på varför det är så svårt att öppna gruvor i Sverige. Hur kan vi lösa våra intressekonflikter och få fram material för grön omställning?

  4 april 2019

 • Metallprisernas utveckling i mars

  Metallprisernas rörelser under mars månad var blygsamma överlag. Mest anmärkningsvärt var kanske att priset på palladium vände neråt efter en längre tids uppgång.

  3 april 2019

 • Närmare miljömålet för grundvatten - men mycket återstår

  Arbetet med miljökvalitetsmålet grundvatten av god kvalitet utvecklades positivt under 2018. Det framgår av den årliga uppföljningen av Sveriges miljömål där förra årets insatser utvärderats.

  2 april 2019

 • SGU utvecklar verktyg för klimatanpassning

  SGU har fått externa forskningsmedel från SMHI för två projekt som syftar till att utveckla verktyg för att bedöma och analysera åtgärder för klimatanpassning.

  29 mars 2019

 • Ny information om berggrunden i sydvästra Norrbotten

  Nu har nya beskrivningar till berggrundskartor i sydvästra Norrbottens län publicerats. Materialet utgör underlag för planering och resurshushållning för prospekterings- och gruvbolag, kommuner, länsstyrelse med flera.

  28 mars 2019

 • Naturnära jobbare kapade 533 borrör

  Regeringsuppdraget Naturnära jobb avslutades i förtid, men hann ändå vara till nytta för samhället och deltagande individer. Bland annat har 533 borrör från tidigare prospektering kapats i SGU:s del av projektet.

  27 mars 2019

 • Hack for Sweden 2019

  Tänk nytt, stort och innovativt och – framför allt – kombinera data från SGU och andra myndigheter och bygg smarta lösningar för framtidens samhälle! Det är vad Hack for Sweden handlar om, ett hackaton 4-6 april på Stockholmsmässan.

  25 mars 2019

 • Utpekande och detaljavgränsning av fyndigheten Buttle som riksintresse

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har utpekat och detaljavgränsat fyndigheten Buttle på mellersta Gotland för dess innehåll av högkvalitativ revkalksten.

  25 mars 2019

 • Ny rapport om föroreningar i utsjösediment

  SGU har tagit fram en ny rapport som beskriver förekomsten av organiska föroreningar och metaller i sediment till havs och hur halterna av dessa miljögifter har förändrats över tid.

  25 mars 2019

 • Världsvattendagen 22 mars

  I dag 22 mars firas Världsvattendagen. Årets tema är ”Leaving no one behind” och fokus ligger på vatten som en mänsklig rättighet – vatten för alla!

  22 mars 2019

 • FoU-dag på SGU

  Den 11 april välkomnar SGU allmänheten till vår FoU-dag. Under dagen presenteras forskning och utveckling som bedrivs på SGU samt extern forskning som är finansierad av SGU.

  21 mars 2019

 • Grundvattennivåer i mars

  Tack vare betydande nederbörd den senaste månaden har nivåerna i de små magasinen återhämtat sig. I de stora grundvattenmagasinen har på sina håll en viss återhämtning skett, men för att få en normal situation behövs betydligt mer nederbörd innan sommaren.

  20 mars 2019

 • Kartläggning av stranderosion i Halland

  SGU:s kartläggning av stränderna i Halland visar på stranderosion vid ett antal stränder, och är ett underlag för klimatanpassning av Hallands stränder som kan användas av kommuner, länsstyrelse och andra berörda.

  19 mars 2019

 • Ny information i vägledning för förvaltning av grundvatten

  Vägledningen "Vattenförvaltning av grundvatten" har kompletterats med ny information om hur status på grundvattenförekomster ska klassas.

  18 mars 2019

 • Jobbguide för nyanlända – nu med fokus på gruvbranschen

  Vad innebär det att jobba i Sverige, och vilka utbildningar och vägar finns det för att komma dit? SGU lanserar nu en digital guide för nyanlända och arbetssökande som är nyfikna på att jobba i gruva.

  12 mars 2019

 • Nytt internationellt projekt om sura jordar i norr

  SGU utökar nu arbetet med sura sulfatjordar genom projektet ”Geo-Bio Hazards in the Arctic Region”, där geologer från Sverige, Norge, Finland och Ryssland ska undersöka förekomsten av sura sulfatjordar i nordligaste Europa.

  11 mars 2019

 • Metallprisernas utveckling i februari

  Februari blev en månad med relativt små rörelser bland metallpriserna, mycket beroende på att marknaden avvaktar förhandlingar kring internationella handelsavtal. Den starka uppgången för palladium fortsätter dock.

  5 mars 2019

 • Nya jordartsdata tillgängliga

  SGU släpper nu uppdaterad jordartsdata från fler områden. Ny jordartsinformation finns bland annat för Örebro, Uppland, Halland, södra Småland, Luleå och Höga kusten.

  5 mars 2019

 • Sverige viktigt när EU ställer om till klimatsmart teknik

  Vår gröna omställning kommer kräva stora mängder kritiska och strategiska mineral. Projektet FRAME gör nu framsteg i att undersöka EUs fyndigheter – där Sverige kan bli en stor spelare.

  4 mars 2019

 • SGU vill möta stor efterfrågan på geologisk information

  Efterfrågan på SGU:s tjänster överstiger kraftigt den kapacitet som den nuvarande anslagsnivån medger. Mot den bakgrunden föreslår SGU i sitt budgetunderlag för 2020-2022 en utökning inom ett flertal områden.

  1 mars 2019

 • Jordartskartan - en bra affär

  En ny studie visar på att SGU:s jordartskarta och annan geologisk information är samhällsekonomiskt mycket lönsamt.

  28 februari 2019

 • Ökad rapportering och faktainsamling ger bättre kunskap om grundvattnet

  SGU har på uppdrag av regeringen granskat hur information om grundvattnet och vattentäkter kan förbättras och utökas. I en ny rapport föreslås bland annat ändringar i lagen om uppgiftsskyldighet samt utökade möjligheter att lämna kompletterande uppgifter.

  27 februari 2019

 • Grundvattennivåer i februari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är normala eller under de normala för årstiden i hela landet. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala för årstiden i nästan hela landet. Det behövs mycket nederbörd under de närmaste månaderna för att nivåerna ska återgå till de normala i hela Sverige.

  20 februari 2019

 • Handbok för att klimatanpassa dricksvatten

  Klimatförändringarna får konsekvenser för landets dricksvattenproduktion där olika delar av landet påverkas på olika sätt. Mot den bakgrunden har en ny handbok tagits fram för att hjälpa kommunerna att få koll på just sina förutsättningar.

  13 februari 2019

 • SGU ger tillstånd till begränsat uttag av havssand i Skälderviken

  SGU ger tillstånd för uttag av havssand i Skälderviken, men begränsar av miljöhänsyn omfattningen och kräver ingående undersökningar och kontroller. Bakgrunden är att Ängelholms kommun vill använda havssand för att motverka stranderosion.

  11 februari 2019

 • Invigning av nya borrkärnearkivet i Malå

  Idag torsdag den 7:e februari invigs det nya borrkärnearkivet i Malå med större lokaler som förbättrar förutsättningarna för svensk gruvsektor.

  7 februari 2019

 • Metallprisernas utveckling i januari

  I januari bröts trenden och många metallpriser steg på nytt. Undantaget är kobolt som föll markant på grund av osäkerheter på marknaden och en annan prioritering av batteriteknik i Kina.

  6 februari 2019

 • Låga halter av miljögifter i städernas grundvatten

  Grundvattnet i Sveriges stadsnära miljöer innehåller generellt många miljögifter, men halterna är överlag låga och under gränsvärden. Det visar en screening av miljögifter från SGU.

  5 februari 2019

 • Stort engagemang för att nå miljömålet för grundvatten

  Miljökvalitetsmålet för grundvatten kommer inte att nås med befintliga styrmedel och åtgärder, även om satsningarna på bland annat vattenskyddsområden och vattenförsörjningsplaner har förbättrat läget.

  30 januari 2019

 • Uppdaterat geologiskt underlag bäddar för höghastighetsjärnväg

  Inom ramen för ett samarbete mellan SGU och Trafikverket har en ny rapport över geologin i Hässleholm–Lund-området tagits fram. Rapporten beskriver geologin inför projekteringen av höghastighetsjärnväg.

  29 januari 2019

 • SGU:s bidrag till att utveckla Östersjöregionen

  SGU har lämnat in årets rapportering av hur SGU:s arbete kopplar an till EU:s strategi för Östersjöregionen och som belyser det arbete som gjorts under 2018.

  29 januari 2019

 • Riksintresset Tistbrottet har detaljavgränsats

  Sveriges geologiska undersökning (SGU) har detaljavgränsat fyndigheten Tistbrottet i Sala kommun, Västmanland, för dess innehåll av dolomit.

  28 januari 2019

 • Ny metodik för att hitta kvicklera

  Hur kan man kartlägga kvicklera? Det är ämnet för en ny vägledning som bland annat lyfter fram flygburen geofysik som en kostnadseffektiv metod för att leta efter misstänkt kvicklera över stora ytor.

  24 januari 2019

 • Grundvattennivåer i januari

  Grundvattennivåerna i de små magasinen är under eller mycket under de normala för årstiden i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland. De stora magasinen har nivåer under eller mycket under de normala i nästan hela landet.

  22 januari 2019

 • Ny beskrivning av bergkvalitet i Skåne

  Användning av lokalt bergmaterial minskar antalet tunga transporter och därmed även klimatbelastningen. Mot den bakgrunden har SGU tagit fram en beskrivning till bergkvalitetskartorna för betong och järnväg i Skåne.

  18 januari 2019

 • SGU:s externa forskningsbidrag 2019

  Årets tilldelning av SGU:s medel för tillämpad geovetenskaplig forskning och riktad geovetenskaplig grundforskning har nu beslutats.

  17 januari 2019

 • Metallprisernas utveckling under 2018

  Metallpriserna under 2018 präglas av prisfall på samtliga tongivande metaller, med undantag för palladium som används i katalysatorer för bensin- och hybridbilar. Lite otippat var prisfallet störst på kobolt och litium.

  16 januari 2019

 • Ny utbildning om gruvor och miljö i Nigeria

  Nästa steg i SGU:s internationella utbildningsprogram för geologiska myndigheter i Afrika på temat gruvor och miljö blir en utbildning på plats i Nigeria i april 2019.

  14 januari 2019

 • SGU bjuder in till Grundvattendagarna, 23–24 oktober

  Återigen välkomnar SGU kommuner, myndigheter, länsstyrelser, forskare, företag och andra organisationer till en konferens om grundvattnet, dess betydelse och användningsområde.

  10 januari 2019

 • Förbättrad information om jordarter i prioriterade områden

  SGU har tagit fram förbättrad och uppdaterad jordartsinformation för flera prioriterade områden i Sverige, bland annat för norra Göteborg, ett antal expansiva skidorter och för ett antal viktiga grundvattenförekomster.

  8 januari 2019

 • Ny prospekteringsteknologi ska hitta framtidens mineralresurser

  SGU deltar i det nya EU-projektet Smart Exploration som syftar till att utveckla tekniker för att hitta mineralresurser på större djup och på ett hållbart sätt.

  7 januari 2019