Ett  handtag på en pump tillhörande en brunn.

Foto: Kajsa Bovin, SGU.

23 augusti 2017

Grundvattennivåer i augusti

Grundvattenläget är fortsatt allvarligt i stora delar av Götaland, Svealand och södra Norrland där stora grundvattenmagasin har nivåer som är mycket under de normala för årstiden. Nivåerna har sjunkit i stora delar av landet förutom på enstaka platser i Norrland.

Grundvattennivåerna i de små grundvattenmagasinen har i stora delar av landet sjunkit med ungefär 30 centimeter. Lokala avvikelser förekommer och på ett fåtal platser har nivåerna stigit något.

I stora delar av landet är grundvattennivåerna i de små magasinen under eller mycket under de normala. Norra Norrland har nivåer över eller mycket över de normala. Skåne, Blekinge samt delar av Norrland har nivåer nära de normala.

I de stora grundvattenmagasinen påminner situationen om juli månads det vill säga nivåerna är under eller mycket under de normala i större delen av landet. Norra Norrland har dock nivåer över eller mycket över de normala.   

I områden med låga grundvattennivåer kan grävda brunnar sina och bergborrade brunnar få problem med saltvatteninträngning. Beroende på lokala förhållanden kan den kommunala vattenförsörjningen påverkas.

 

Grundvattennivåer augusti 2017

Ladda ner högupplöst karta

Om kartorna

Grundvattennivåer i små magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i små magasin tas fram genom att jämföra aktuella grundvattennivåer i mitten av månaden med månadens genomsnittliga nivå sedan 1970-talet. Redovisningen representerar små grundvattenmagasin och är främst ett stöd för de som har egna brunnar. Kartan utgår från ungefär 50 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

Grundvattennivåer i stora magasin

Grundvattennivåns avvikelse från den normala i stora magasin avser främst de stora sand- och grusåsarna. En stor del av landets kommuner tar sitt vatten från stora grundvattenmagasin. Kartan utgår från ungefär 30 av de cirka 300 observationsrör som finns i SGUs grundvattennät, där nivån mäts två gånger per månad.

 

Läs mer om SGUs arbete med grundvattnet