Foto av skärning i moränlera överlagrad av svallgrus vid kusten väster om Ystad. Bilden visar på aktiv erosion.

Foto: Jonas Ising, SGU

31 augusti 2017

Möt SGU på Klimatanpassning Sverige 2017

Grundvattennivåer, grundvattenbildning, skred, ras och erosion handlar om geologi. Och om klimat!

SGU deltar med monter och seminarium på konferensen Klimatanpassning Sverige 2017, torsdagen den 7 september i Stockholm (Konferens 7A, Odengatan 65). I vår monter lyfter vi just hur geologi och klimat hänger ihop, och hur den geologiska information som SGU tar fram kan användas i klimatanpassningsarbetet. I vår egen handlingsplan för klimatanpassning fokuserar vi just nu på tre områden:

  • geologisk information för samhällsplanering
  • livsmedelsförsörjning
  • människors hälsa i ett förändrat klimat

Seminarium om det "osynliga" vattnet

Välkommen också till vårt seminarium om grundvatten: ” Planera för det dricksvatten som inte syns” (Seminarium 3B, kl 14.15-15.00).

En stor del av Sveriges dricksvattenförsörjning kommer från grundvatten. Samtidigt som vi har en stor befolkningstillväxt och urbanisering finns det redan i dag problem med tillgången på grundvatten, något som bland annat har uppmärksammas stort i medierna under den senaste tiden. Under seminariet får du veta varför geologisk kunskap tillsammans med förståelse för klimatförändringarna är nödvändig för att vi ska kunna säkra tillgången på grundvatten och hur man planerar innan det tar slut i kranen.

I seminariet medverkar bland annat Mattias Gustafsson, statsgeolog på SGU, och Saskia Eriksson, hydrogeolog på WSP. Moderator är Henrik Mikko, statsgeolog på SGU.

Mer om konferensen

Klimatanpassning Sverige 2017 arrangeras av Aktuell Hållbarhet tillsammans med SMHI, SGI, Livsmedelsverket, Naturvårdsverket. Konferensen riktar sig i första hand till dig som på ett eller annat sätt arbetar med, ansvarar för eller berörs av klimatanpassningsfrågor i kommun, myndigheter eller i näringslivet. Mer information finns på: www.aktuellhallbarhet.se/konferens/klimatanpassning2017