27 februari 2017

Falu gruva och Uppsalaåsen i 3D

Med hjälp av ett webbaserat 3D-kartverktyg har SGU utvecklat ett sätt för att se geologisk information i tre dimensioner. Som ett första test har SGU tagit fram 3D-modeller av Falu gruva respektive Uppsalaåsen.

SGU arbetar på flera sätt för att synliggöra geologin i tre dimensioner. Ett innovativt exempel är ett test där geologisk data från Falu gruva och Uppsalaåsen har lagts in i webbaserade kartverktyget City Planner, ett verktyg som normalt används för samhällsplanering.

I kartverktyget finns det bland annat möjlighet att följa bergarters och jordlagers utbredning på djupet och horisontellt, borrade brunnar på djupet och en hel del annan information. Följ länken nedan för att utforska möjligheterna med visning av geologisk information i 3D.

Några användartips:

  • För att röra sig i 3D: Tryck ner scrollhjulet och flytta musen
  • Det krävs en bra internetuppkoppling för att se 3D-informationen. Går det segt kan man prova att minska skärmytan.
  • Klicka på objekten för att få detaljerad information.
  • För att se objekt på djupet måste man först öka genomskinligheten.
  • Öppna 3D-visare med geologisk information från Falu gruva och Uppsalaåsen
  • Som en hjälp för användarna har SGU producerat några instruktionsfilmer för teman som brunnsinformation, profiler, jorddjupsmodell och ändring av genomskinlighet/transparens. Filmerna finns i verktyget under "Hjälp"-avsnittet. Där finns även en lista på vanliga användarfrågor (FAQ).

Länk till Falu gruva och Uppsalaåsen i 3D-verktyget City Planner

3D-modellen av Uppsalaåsen har nyligen tagits fram av SGU i samarbete med Uppsala vatten, som ett led i arbetet med att skydda Uppsalas vattenförsörjning.

Länk till tidigare nyhet om Uppsalaåsen i 3D